Udflugtssteder - Bramminginfo

Gå til indhold

Udflugtssteder

Udflugtssteder

Under udflugtssteder er det beskrivelsen der fokuseres på.

Overskrifterne er lavet som links, der ved klik viser stedet markeret på et interaktivt kort. Kortet vises i et showbox-vindue der kan lukkes enten ved at klikke udenfor vinduet eller ved at klikke på X-et i showbox-vinduets øverste højre hjørne.

Under hvert punkt vises en kort tekst om lokationen.
Herefter vises i et slideshow billeder fra lokationen. Og under slideshowet kommer så uddybende tekst og eventuelt billeder.
Det er meningen at man her skal kunne finde så mange faktuelle oplysninger om lokationen som muligt. Der kan derfor for nogle punkters vedkommende være en del tekst, som nogle forhåbentlig vil finde interessant - for de ikke-interesserede kan teksten blot springes over.
I bunden er vist kildehenvisning og hvis lokationen har en hjemmeside, er der muligvis et eller flere links for lokationen.
Beskrivelse af grupperinger ( natur, museum m.m.)

Mulighed for rekreativt område med badesø a-la Nysø (Tjæreborg)

Hvordan er de enkelte punkter beskrevet( Billeder, placering og historisk baggrund)
Tilbage til indhold