Hollænderskoven - Bramminginfo

Gå til indhold

Hollænderskoven


Skovens historie hænger en del sammen med en gård som ligger sydøst for skoven. Den hedder Lundagergård og er en meget gammel gård. Den havde i starten af 1800-tallet haft mange ejere og var noget forfalden. I 1821 blev den imidlertid købt af en ung mand fra Vilslev, Jens Nielsen.
Jens Nielsen var kendt som manden med den ukuelige vilje og store dygtighed. Han blev født 1785 I Vilslev i små kår, og som andre børn af fattige hjem måtte han af og til ud for at tigge og senere for at tjene. Han brød sig ikke om det og blev tavs og indesluttet.

Måske derfor meldte han sig til Napoleons hær, som lokkede med gode kår for soldater. Efter nogle år vendte han hjem til Vilslev, men talte aldrig om sine oplevelser i det fremmede.

I 1821 købte han Lundagergård og giftede sig med datteren ( Gyda Marie ) på gården. Folk talte om at han havde haft krigsbytte gravet ned i Frankrig. Andre mente at han havde sat penge i et Hollandsk skibsrederi, og deraf fik han navnet Hollænder. Tilnavnet gav også navn til skoven, som hørte til gården, og derfor hedder den i dag Hollænderskoven.

Dammosesøen

Søen har en størrelse på 2 ha. og en maksimaldybde på ca. 2,4 m. Søbredden er jævnt skrånende, og bunden overvejende fast. Der er et åbent reguleret afløb i søens nordøstlige hjørne.

Søen har været opdelt i lodder og udmatrikuleret på mange ejendomme i området. Ingen vidste nøjagtig hvor ens lod lå, men man havde retten til at grave tørv ( klyne ) der. For at der kunne graves tørv, blev søen om sommeren tømt for vand med en dampsnegl ( en snegl drevet med en dampmaskine), da der ikke var elektricitet til rådighed. Så vidt vides har der ikke været gravet tørv i Dammosen efter 2. verdenkrigs afslutning. Søen har siden været brugt i hårde vintre som skøjtebane for ungdommen.

Området omkring Dammosesøen lå uplejet hen, og folk var begyndt at bruge det til aflæsning af byggeaffald m.m.
Omkring 1970 fik lodsejerne et tilbud fra Bramming Kommune, der gerne ville købe området. Det var alle med på. Lodsejerne fik et symbolsk beløb mod at kommunen afholdt alle omkostninger til retablering af området.

I dag er området et offentligt rekreativt område som kan benyttes af alle. En gåtur omkring søen kan bestemt anbefales - ikke mindst i efteråret, hvor skoven står flot og gylden.
Tilbage til indhold