KLG Natursti - Bramminginfo

Gå til indhold

KLG Natursti


Når man går på KLG Naturstien, går man gennem Brammings største grønne område, med vild men plejet natur. Golfbanen er anlagt på en blanding af tidligere marker, gammel blandingsskov, buskadser, enge og overdrev. Områdets største kendetegn er de to store åer, Sneum Å og Holsted Å, som snor sig gennem banen for endelig at mødes i det vestlige hjørne, hvorfra de løber til Vadehavet. Åerne afvander området og er desuden opholds- og levested for vandplanter, insekter og laksefisk.

I området findes en række biotoper og habitater, hvor bevoksning, jord- og terrænforhold adskiller sig fra omgivelserne og byder på levesteder for netop de planter og dyr. som foretrækker de pågældende forhold.

De mest synlige er de større eller mindre trægrupper og buskadser, som er med til at give landskabet sit bestemte præg. Nogle af disse er oprindelige, mens andre er tilplantet som led i etableringen og vedligeholdelse af golfbanen.
Naturstien er en integreret del af Kaj Lykke Golfklub. Stien er offentlig tilgængelig, men banerne er forbeholdt golfspillerne. Ved færdsel på stien skal man være opmærksom på spillerne. Normalt kommer boldene ikke uden for banerne, men selv gode golfspillere kan misse et slag. Selv om en bold rammes "skævt" kan den have en betydelig hastighed.
En golfbold vejer omkring 45 gram og har en diameter på omkring 45 mm. En amatørspiller skyder fra teestedet en bold afsted med omkring 130 km/t. En PRO spiller med omkring 170 km/t. (rekorden er i øjeblikket 339 km/t.).
Selvom hastigheden aftager med afstanden og selvom man på stien ikke kommer foran teestederne, kan en vildfaren golfbold slå hårdt. Hvis man hører en der råber FORE, er det med at dukke sig.
For god ordens skyld skal gives en anden advarsel. Hvis turen foretages i stille solskinsvejr, vil man se spillere der går banen igennem i hold. Det ser hyggeligt ud og man tænker måske at det kunne være en god måde at have en hyggestund sammen med et par venner og samtidig få motion og frisk luft - og man tænker måske: Det kunne nu være sjovt at prøve. Det er stærkt vanedannende, så hvis man ikke har lyst til socialt samvær, motion og frisk luft - så lad være med at starte med golf.
KLG 18 huls puttinggreen
KLG Hole in one - Restaurant
I klubbens restaurant "Hole in one", kan man nyde en forfriskning. I godt vejr kan man sidde på terrassen og iagttage spillere der øver på puttinggreen, eller man kan se spillere der i hold afslutter på den store green på hul 18. I spillet rundt på banen, vil man normalt se spillere der samler bolden op hvis man er kommet op på det maksimale antal slag man har på pågældende hul - det er ofte på green det sker. Det ser man ikke så ofte på hul 18. Måske skyldes det at de iagttagere der eventuelt sidder på terrassen og følger spillet, jo ikke kan vide hvor mange transportslag der er anvendt til at komme på green.
Teestedet for hul 18 er et stykke væk fra klubhuset - det er faktisk på den anden side af Holsted å. Både Holsted å, Sneum å og de små søer og vandhuller der er på banen, indeholder magisk vand. En golfbold indeholder flere lag, og et af lagene interagerer med vand der befinder sig på golfbaner - vandet tiltrækker golfbolde. Det er et fænomen der især kan iagttages af nye spillere.

Kaj Lykke Golfklub råder over et moderne klubhus med fri afbenyttelse af omklædningsrum med badefaciliteter, samt adgang til aflåselige skabe til tøj og værdigenstande.

Klubben har en spændende par-3 bane med 6 huller, driving range, 18 huls puttinggreen, øvelsesbunker og indspilsområde.

Klubben har en restaurant "Hole in one" der servicerer klubbens medlemmer, men som også afholder arrangementer og leverer mad "ud af huset".

I Pro-Shoppen findes et stort udvalg af produkter fra de førende mærker indenfor golfudstyr, beklædning, sko og tilbehør.
Tillige er her mulighed for professionel vejledning, golfinstruktion samt club-fitting og sving analyse samt specielle firma arrangementer mv.
I Pro-Shoppen er der autoriserede fittere indenfor blandt andet Taylormade og Titleist.

Besøg klubbens hjemmeside for mere information: https://www.kajlykkegolfklub.dk
Tilbage til indhold