Bygninger - Bramminginfo

Gå til indhold

Bygninger

Bygninger

Her vises nogle af de bygninger der har har haft betydning for egnen og for byens udvikling.
Kikkenborg

Før stationen blev bygget, var landejendommen og kroen Kikkenborg den eneste bygning i det, der siden skulle blive Bramming stationsby. Den hørte under Bramming hovedgård og blev brugt til krodrift fra 1780. I 1898 blev krogården afløst af Kikkenborg hotel. I 2006 blev bygningen omdannet til apotek og private lejligheder.

Storegade 2
6740 Bramming
Bramming Hovedgård

Bramming Hovedgård blev grundlagt den 17. juni 1572, da Kristen Nielsen Lange – en halvadelige mand, da hans far var adelig og hans mor var bondedatter – fik tildelt Bramming landsby som fæstegårde af kongen.
Den lille Vestergård i Bramming blev sløjfet til fordel for en passende bolig for Kristen Lange. Bramminggård var dermed bygget. Den gik i arv til sønnen Ivar Lange. I 1643 brændte gården, og Ivar Lange kom i økonomisk nød og måtte tvangssælge den til Erik Krag i 1651. Erik Krag blev herre til både Bramminggård, Endrupholm, Kærgård og Varhogård i Gørding. Han genopførte gården som en trelænget bindingsværksgård i 1653.
I 1786 byggede Terman Øllgård den nuværende hovedbygning, og gav Bramminggård navnet Bramming Hovedgård.
I 1925 overtog kunstmaleren Marius Skov gården, som han siden solgte til Paul Lund.
Paul Lund indrettede gården til vandrerhjem. Trods økonomiske kvaler drev han Bramming Hovedgård som hotel (ikke vandrerhjem) frem til sin død i 1981. Herefter blev der indrettet en indremissionsk efterskole med Inger og Vagn Gimm som forstanderpar. Under Sydvestjyllands Efterskole er der blevet tilføjet en del bygninger og lavet omfattende renovering.

Kirkebrovej 7
6740 Bramming


Endrupholm


Riber Kjærgård
S. Knuds kirkeS. Ansgar kirke
StationenElværk & vandtårn________________

Herudover nogle bygninger, hvoraf nogle stadig eksisterer og andre ikke.


Møllen


Rådhuset


Kosmorama


Bakkevejems skole


Forsamlingshuset


JernbanerestaurantenPosthuset

Tilbage til indhold