Tonnesens broer - Bramminginfo

Gå til indhold

Tonnesens broer

Tonnesens broer

Det er selvfølgelig som bygmester han vil blive husket, alle de mange huse der stadig står rundt i byen. Men det med husene fik en ende. I 1920 stagnerede husbyggeriet, så han begyndte at arbejde for amtsvejvæsenet. Det blev til mange broer og stemmeværker. Vi nævner de fire interessanteste:

1 Den største bro var Darumbroen, dengang den største i Ribe amt med 45 meter. Ved bygningen af Darum bro i 1920 brød en stormflod løs og oversvømmede store engarealer Der druknede mange får og en mand, og mange af fars materialer flød væk eller blev ødelagt. Broen ligger der endnu mellem Darum og Allerup, lige nord for broen over motortrafikvejen.

2 Efter licitation byggede han i 1924 broen over Ilsted å i Langsig på Nygårdsvej.

3 I midten af 1930erne byggede han Aalbæk bro, også en af den tids største broer i amtet – ved en ombygning af hovedvej 11 er den senere blevet udvidet. Avisen meddelte: Tonnes Tonnesen er i gang, åen skal flyttes mod syd. Der arbejder op til 12-14 mand, betonbroen er 10 meter bred med to solide bærepiller. Fra en dybde af 3-4 meter under overfladen suger pumpen ikke alene sand op, men til lige valnødder, der formodes at have ligget dernede i dybden i årtusinder. De giver efter for et let tryk og smuldrer hen mellem fingrene. Har der i gammel tid været skov på dette sted eller er skovbundsplanter med frugt med isen ført hertil og aflejret på bunden af dalen?En geologisk doktor ville sikkert kunne fremsætte en pæn og troværdig teori om det ene og det andet. Men det har entrepenører i vor moderne tidsalder ikke tid til at beskæftige sig med. Her gælder det om at blive færdig. Broen synes at være blevet færdig i 1936. I 1934 skulle man transportere stenen fra Vong til talerstolen i anlægget over den gamle bro, da var der stor bekymring for om den nu kunne holde.

4 Det sidste brobyggeri han lavede var i 1950, da var han 78 år. Det var en bro over Kærgård kanalen ved Kjærgaard skov – det voldte ham mange kvaler. Der er stærke kræfter i naturen og et par kildevæld i bunden ville ikke lade sig tømme, men blev ved at skyde bunden op, hver gang der blev støbt. Det lykkedes dog far til sidst at få den til at holde, og den holder endnu, men det kostede far mange arbejdspenge, ca. 2.000 kr., som var mange penge dengang. Der fandtes ingen godtgørelse. Et tilbud ved licitation måtte stå ved magt. Broen ligger lige efter broen over motortrafikvejen når man kommer ad Kærgårdsvej fra Bramming.

Derudover kan nævnes en 5 broer og et stemværk:
5 Starup, en lille idyllisk beliggende bro ved indkørslen til Nr. Starup.
6 Tofterup.
7 Donslund, En tid boede mor og de to små piger meget primitivt på Donslund præstegård.
8 Skølvad, en lille bro med årstallet 1948.
9 I årene 1948-49 lavede han en bro mellem Gørding og Stenderup [over Stårup bæk?].
10 Ved Jøkers fiskeri i Endrup vistnok et stemmeværk.

Tilbage til indhold