Litteratur - Bramminginfo

Gå til indhold

Litteratur

Litteratur om Bramming

100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. 1991.
Agersnap, Erling: Bramminge By. 1916.
A/S N.A. Jørgensens Møbelfabrik: Bramminge: 1911-1961. 1961.
Bak, Olaf: Besættelsen i Bramming Kommune /Olaf Bak, Tommi Larsen, Stig Hegn. 1995.
Bjerrum Nielsen 49-99: En rejse gennem tid, udvikling og produktion. 1999.
Bakkevejens skole 1906-1981: jubilæumsskrift. 1981.
Bramming: 1:50 000. - Udgave 2.1.1. 1993. [kort]
Bramming Filmen m/tale (1908...1988). Lokalhistoriske film, 7. [Video]
Bramming Boldklubs jubilæumsskrift i anledning af 100-års jubilæum den 14. august 1999. 1999.[under trykning]
Bramminge og omegns landboforening 75 år / udarbejdet af Fred Boesen et al...1971.
Bramminge Sangforening: 1914 September 1949. 1949
Bramminge Sygekasse Jubilæumsskrift 1892-1942. 1942.
Hegn, Stig: Bramming 1913: banen, byen, jernbaneulykken 26. juli /Stig Hegn,
Olaf Bak. 1993.
Historisk billedbog 1985, Bramming kommune / illustreret med fotografier fra
sognearkiverne i Bramming kommune. 1985.
Idealismen røg af mode! 25 års kommunalreform/redigeret af Olaf Bak og Stig Hegn. 1995.
Ingvardsen, Bent: En Bramming-dreng ser tilbage. 1992. [Erindringer]
Jensen, Andr. K.: Bramminge. Udsnit af Ribe By og Omegn. 1919. (Danske Byer og deres Mænd)
Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming: I en hundredårig periode fra 1885 og indtil 1985. 1996.
Kann Rasmussen, Aino: Bramming station 1874-1974. 1975.
Karkov, Johan P.: En landsbydreng blev læge. 1985. [Erindringer]
Refsing, Helge: Bramming-valsen: Musik og tekst: Svend og llelges orkester.1969.
Timmermann, Kurt: 40 år i Bramming: Bramming Boligforening 1945-1985.
1985. Trap, J.P.: Danmark. 5. Udgave. 1965. Bind 9/2. Side 1017-1024: Bramminge. Vestergaard, C.: Landboforeningen for Bramminge og omegn: 1896-1946. 1946

Fra Lokalårbogen - udgivet af Lokalhistorisk forening. 1983-1997.: Angivelser som 83/62-88 betyder årgang 1983 side 62-88. Afholdsbevægelse Bak, Olaf: Et 100 års minder Afholdslogen IOGT). 86/77-78
Arbejderbevægelse Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[Arbejdernes Fællesorganisation].83/98-100
Biografer Iversen, Lasse: Kosmorama – en biograf i Bramming. 96/81-84
Danmarks Naturfredningsforening Andersen, Kim: Danmarks Naturfredningsforening i Bramming kommune. 96/52-53
Dinnesen, Jørgen Larsen, Tommi: Jørgen Dinnesen [maler Bramming]. 95/51-52
Erindringer Andersen, Thomas R.: Barn i mellemkrigstiden[Bramming]. 87/85-94
Erindringer Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne[Bramming].91/97-102
Erindringer Karkov, Johan P.: Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid. 83/92-97
Erindringer Karkov, Niels-Erik: Minder fra verdens navle[Bramming]. 88/98-102
Erindringer Rohde Johansen, E.: Små træk fra Bramming - for 60 år siden og fremefter til nu. 94/100-104
Fotografer Bak, Olaf: Manden bag kameraet[C.K. Olesen). 84/67-75
Grundtvigianisme Nielsen, Bertel: Kirkeligt samfund[grundtvigsk]. 84/89-94
Historie Bak, Olaf: En by vågner[Bramming 1955-65]. 91/66-72
Historie Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. 83/62-88
Jernbaner Andersen, Aksel: Bramming Station. 89/38-41
Jøder Schack, Birgit: Unge jøder på bramming-egnen i 30erne. 93/95-100
Kirker Haahr, Poul: Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse.90/74-89
Kroer Rohde-Johansen, E.: Bramming Kro. 95/55-57
Landbrug Schmidt, Gunnar 0.: Bramminghusmænd i familielandbruget. 96/39-43
Lykke, Kaj Larsen, Tommi: Kaj Lykke. 96/64-75
Læger Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. 84/67-75
Markeder Pedersen, Andreas K.: Til marked i Bramming. 93/54-55
Planteskoler Bak, Olaf: Th. Jensens Planteskole. 91/53-56
Presse Andersen, H.C.: Ugeavisen i 25 år. 97/64-65
Sangforeninger Andersen, Thomas R.: Bramming Sangforening(Mandskor).88/41-47
Skoler Pinborg, Frede: Fra Bramminge Kommuneskole til Bakkevejens Skole – tiden 1953-76. 95/101-109
Skoletandpleje Trabolt, Johannes: Den kommunale skoletandpleje. 92/46-50
Skomagere Rohde-Johansen, Eigil: Små træk af skomageriets historie. 90/49-56
Skov, Marius Petersen, Dorthe: Kunstmaler Marius Skov. 93/56-72
Spejderbevægelsen Kjellberg, Hanne og Søren Peter Thomsen: Sct. Georgsgildet i Bramming. 90/41-45
Sport Kjersgaard, Flemming: Bramming Sportsdanserforening. 91/40-42
Storke Thellesen, Peder V.: Bramming som storkeby. 86/87-96
Sygekasser Bak, Olaf: Lægebolig og sygekasse 100 år. 92/84-85
Vandpumper Bak, Olaf: Træpumper fra Bramming. [Jakob Lund]93/108-111
Ægpakkerier Andersen, Thomas R.: Farup-Hansens Ægpakkeri[Bramming).92/97-108

Interviewpersoner
Fuldmægtig Mogens Jessing, Plantagevej 41. (17.10.98)
Slagteriarbejder Kristian Nielsen, Tværsigvej 30. (24.10.98)
Sygeplejerske Anne M.C. Schwartz og ingeniør John Schwartz, Plantagevej 31.(24.10.98)
Fhv. kommuneingeniør Hildur Thomsen, Fengers alle 9. (november 1998.)
Fhv. fagforeningsformand Magnus G. Nielsen, Kirkegade 11. (april 99)
Fabrikant Kaj Svendsen, Ribevej 7 (19.4.99)
Fabrikant Freddy Lauridsen, Gabelsparken 52 (1998)
Niels Thomsen, Porsholtparken 63 (1998)
Fhv. overportør H.K. Hansen, Solsortevej 3 (1998)
Hans Oettinger, Bjærkerupvej 58, 4660 St. Heddinge (marts 1999)
Fysioterapeut Johnny Nielsen, Mulvadvej 20 (1998)
Fhv. uddeler Evald Kristjansen, Riisagervej 6, 6800 Varde. (1999)
Fhv. brødforhandler Andras Kristensen, Kildeparken 7,6740 Bramming. (1999)


Tilbage til indhold