Litteratur - Bramminginfo

Gå til indhold

Litteratur

Søg lokalt på siden ved a trykke Ctrl + F (en mulighed der ikke er i papirudgaven)

Litteratur om Bramming. Forkortet udgave til Brammingbogen.

Afholdsbevægelse Lokalhistoriske film, 4: Loge filmen. [video i Bramming bibliotek]. (46.4)*
Afholdsbevægelse Bak, Olaf: Et 100 års minde [Afholdslogen IOGT]. I: Lokal-årbogen. 1986. Side 77-78.
Afholdsbevægelse Bundsgaard, Inge: Afholdsbevægelse, krokampe og ”Den Personlige Friheds Værn”. I: Lokal-årbogen. 1988. Side 62-75.
Afholdsbevægelse Pedersen, Olga: Afholdslogen ”Støt os vel” i Bramminge. I: Fra Ribe amt. 2008. Side 75-94, illustreret.*
Andelsbevægelse [Andelsværkerne i Bramming] Ole Videbæk. I: Mark og Montre. 1980. Side 90-91, illustreret.*
Andersen, Peder [læge i Bramming 1880-84] Juhl, Magne: Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Bramming. I: Fra Ribe amt. Bind 26, 1994. Side 259-65, illustreret. (99.4)*
Andersen, Thomas R. Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [Thomas R. Andersen, Bramming]. I: Lokal-årbogen. 2001. Side 47-51.
Andersen, Thomas To nekrologer: Keld Fink Pedersen, Thomas Andersen. I: Lokal-årbogen. 2006. Side 132.
Ansgar Kirke se Skt Ansgar Kirke
Apostolere I: Apostolske kirke i Danmark 1924-1974. Side 88. (27.65)*
Arbejderbevægelse Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år [Arbejdernes Fællesorganisation]. I: Lokal-årbogen. 1983. Side 98-100.
Arkæologi [Hansen, Iver, arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en fiasko? [salg til læge P.N. Fenger]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum. Februar 2002. Side 8.*
Arkæologi [Husurne fra Bramminge] [iflg. Kristensen,  H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side 38].*
Arkæologi Fortidsminder i Bramming kommune. Udgivet af Lokalhistorisk Forening, 1995. Pjece.  (91.1)*
Arkæologi Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming! Lidt om Kirkebroudgravningen i 1993. I: Lokal-årbogen. 1995. Side 90-93.
Arkæologi Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I: Mark og Montre. 1985. Side 78-98, illustreret. (91.155)*
Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 27, 1996. Side 73-87. Litteraturhenvisninger.*
Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro: en landsby fra midten af første årtusinde. I: Fra Ribe Amt. Bind 26, 1995. Side 368-78, litteraturhenvisninger.*
Arkæologi Poulsen-Hansen, Kamma Marie: Førromersk jernalder i Bramming sydby [Mulvad]. I: Lokal-årbogen. 2009. Side 89-94.
Arkæologi Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 1. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 41-53.
Arkæologi Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 2. I: Lokal-årbogen. 1995. Side 66-76.
Arkæologi Siemen, Palle: Salg af oldsager reddede ikke driftig teglværksejer [læge P.N. Fenger 1903]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum. Februar 2002. Side 5, illustreret.*
Arkæologi Siemen, Palle: Ødelæggende udgravningsvirksomhed [Aike, Smedegård af arbejdsmand Iver Hansen, Tømmerby]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum. Februar 2002. Side 7.*
Arkæologi Thomsen, Niels [ildbukke fra Sønderhøe]. I: Kuml. 1967. Side 161. [Iflg. Fra Ribe amt 1969. Side 330]. (91.15)
Arkæologi Øksefund ved Bramming [fra Kongehøjene]. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 7. 1990. Side 54-55, illustreret.*
Aviser Søllinge, Jette D.: [aviser i Bramminge]. I: De danske aviser 1634-1989. Bind 2. 1989. Side 603-05, illustreret. (07.96)*
Bak, Olaf Bak, Olaf: Fra plov til pen [erindringer]. I:  Lokal-årbogen. 2005. Side 43-47.
Bak, Olaf Hegn, Stig: Olaf Bak død. I: Lokal-årbogen.  2009. Side 108-11.
Balslev [præst i Bramming] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975. Side 182-84. (96.71)*
Balslev, V. [sognepræst Bramming]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3, Ribe Amt, 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 294, illustreret.*
Banker Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. I: Lokal-årbogen. 2001. Side 72-75.
Begravelser [Darum, Vejrup Hunderup, Bramming] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt: fra varsler til kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind 26, 1994. Side 180, 183, 184, 187, 188, 195, 198, 201.*
Beier, Johan N. Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsens mindesten]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 102-103.*
Beiers Hotel Hoffmann, Birthe: Kroer i Bramming [Beiers Hotel, Sommerlyst, Palmehaven, Jernbanerestauranten]. I: Lokal-årbogen. 2008. Side 51-57.
Bertelsen, Johanne [Bramming]. I: Engelstoft, Povl (red.): Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Selskabet Vort Samfund, 1929. Side 394.*
Besættelsen Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt - modstandsmand, lærer, spejder. I: Lokal-årbogen. 2002. Side 90-98.
Biblioteker Bibliotek med vokseværk. I: Hegn, Stig  Hegn og Olaf Bak (red): Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. 1999. Side 84-85, illustreret.*
Biografer Iversen, Lasse: Kosmorama - en biograf i Bramming. I: Lokal-årbogen, 1996. Side 81-84.
Boliger Boligforeningen startede udviklingen: Hildur Thomsen har ordet. I: Hegn, Stig og Olaf Bak (red.): Da Bramming blev stor: Bramming historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. 1999. Side 18-23, illustreret.*
Boligforeninger [Hegn, Stig]: En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005. I: Lokal-årbogen.  2005. Side 121.
Boligforeninger Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005. Udgivet af Bramming Boligforening, 2005. 103 sider, illustreret.*
Boligforeninger Timmermann, Kurt: 40 år i Bramming: Bramming Boligforening 1945-1985. 1985. 12 sider. (33.956)*
Borgerforeninger Bak, Olaf: En nybyggerby og dens borgerforening - noget om Bramming i årene 1895-1916. I: Fra Ribe Amt. Bind 26, 1995. Side 381-391, illustreret.*
Borgerforeninger Dragsbo, Peter: Drømmen om en by: Bramming borgerforening 1895-1900. I: Nyt fra Stationsbyen. Nr. 6, 1984. Side 3-16. [Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23. Side 459].
Borgerforeninger Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn. 1933. (36.9)*
Bramming Gotfredsen, Bent: [Avisudklip og dokumenter i anledning af] Bramming bys 100 års jubilæum. 1974. [haves Byhistorisk Arkiv].*
Bramming Agersnap, E[rling]: Bramminge By. I: Jyske Byer og deres Mænd. Bind 1, 1916. (46.4 Bramming) [Iflg. Trap. Jeg har også registreret den som: Danske Byer og deres Mænd. Redaktør: Andr. K. Jensen. Bind 31: Ribe By og Omegn; under medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand. 1919. Side 129-164, illustreret.].*
Bramming Bak, Olaf: Bramming i 1896. I: Lokal-årbogen. 1996. Side 37-38.
Bramming Bak, Olaf: En by vågner [Bramming 1955-65]. I: Lokal-årbogen. 1991. Side 66-72.
Bramming Bak, Olaf: Hvad skete der i Bramming for 100 år siden?. I: Lokal-årbogen. 1998. Side 37-38.
Bramming Bak, Olaf: Tilbageblik på runde og halvrunde år fra Bramming. Lokal-årbogen. 1999. Side 38.
Bramming Clemmensen, Anne Grete et al. (red.): Stationsbyen Bramming 1874-1910. Esbjerg, 1985. 33 sider. [Undervisningsmateriale til ældste klassetrin].*
Bramming Hegn, Stig og Olaf Bak (red.): Da Bramming blev stor: Brammings historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. 1999. 116 sider. (46.4)*
Bramming Danmark: Land og Folk: Historisk -topografisk-statistisk Haandbog. Bind 4. Udgivet ved Daniel Bruun. 1922. Side 111, 118.*
Bramming Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. I: Lokal-årbogen. 1983. Side 62-88.
Bramming Før Bramming blev stor - historien indtil 2. Verdenskrig. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 94-98, illustreret.*
Bramming Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005. Udgivet af Bramming Boligforening. 2005. 103 sider, illustreret.*
Bramming Henriksen, Mogens: En by i provinsen: Bramming. Af Mogens Henriksen og Margrethe Eli. 1½ time. Optaget 1981, udsendt i Provinsafdelingens serie: Et sted i Danmark. Spor 1: Programoversigt. Interview med Peter Dragsbo om stationsbyer og deres udvikling, herunder Bramming med dens specielle villakvarterer. Town Beat trio spiller swingmusik. Ejner Mathiesen fortæller om arbejde i byen og udenbys, plus om hans arbejdsplads Bramin med storke. Knud Svarrer om Kalmargården. Ejner Mathiesen synger Sorgens mørke sky nu over landet hviler [om Bramming-ulykken] plus på harmonika og V. Gimm på savblad. Oplæsning om ulykken, som Ingrid Heise Jensen fortæller om. Bramming Hovedgård, Vestjysk Messingkvintet spiller gammel musik [bla. John Dowland]. Spor 2. Vestjysk Messingkvartet spiller. Sognepræst Poul Haahr om Sct. Knuds kirkes gravmonumenter [C.C. Gabel og Kaj Lykke], vekslende med sange af musikstuderende Brynhild Tophøj der synger Brorson og Kingo. Finn Birkholm Clausen fortæller om ugler, storke, svaler og overtro. Shiny Stockings spiller jazz. ”Det lykkes i Bramming”, publikumsforespørgsel over byens slogan. Intermezzo på jernbanestationen. Jazz. [haves Byhistorisk Arkiv].*
Bramming Historisk billedbog 1985, Bramming kommune. Udgivet af Lions Club. 1985. 64 sider, illustreret. (46.4 Bramming)*
Bramming Horten, Sofie: Bramminge. I: Husmoderens Blad. 1907. Side 453. Iflg. Chr. Heilskov. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 297.
Bramming Hvad skete der i Bramming kommunes sogne for 100 år siden? [Bramming, Gørding]. I: Lokal-årbogen. 1997. Side 94-97.
Bramming I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 292-301, illustreret.*
Bramming Kaae, Bue: Bramming-egnen 1581. I: Lokal-årbogen. 1988. Side 80-87.
Bramming Madsen, Erik: Bramminge for 55 år siden. I: Bramminge Ugeblad. 1950 [iflg. Peter Dragsbo i Lokal-årbogen. 1983. Side 88].
Bramming Olesen, C.K.: Bramminge i ældre Tid. I: Vestkysten, 24.5.1930.*
Bramming Olesen, C.K.: Fra ældre Tid i Bramminge. I: Vestkysten, 14.9. og 23.11.1929.*
Bramming Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [1892-99].1943. Kapitel 13, side 101-127. Bind 2, 1944, side 162. (46.4 Bramming)*
Bramming Romanus: Bramminge. I: Verdens-Spejlet. 1905-06. Side 86. [Iflg. Chr. Heilskov. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 297].
Bramming Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side 1017-24 + bykort. (46)*
Bramming Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. Bind 5. 1904. Side 809-11, 918.*
Bramming, Søren Jensen [gravsten over herredsfoged  1598 Søren Jensen Bramming i Gørding]. I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Bind 1. [1866]. Side 259 og følgende; iflg.  Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 808. (73.08)
Bramming Andelsmejeri I: Dansk Mejeristat: Odense… Ribe Amt. 1931. Side 463-64, illustreret.*
Bramming Boligforening Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005. Udgivet af Bramming Boligforening, 2005. 103 sider, illustreret.*
Bramminge Børne- og Optagelseshjem Hansen, Lambert: Børne og Optagelseshjemmet i Bramming. I: Børnesagens tidende. Årgang 11. 1916. Side 244-246. [Iflg. DTI 1916:98]. (38.5)
Bramminge Efterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. I: Lokal-årbogen. 1999. Side 66-76.
Bramminge Efterskole [Bramminge Efterskole]. I: De frie ungdoms- og efterskoler 71. 1971. Side 34-35, illustreret.
Bramminge Efterskole [Jensen og Madsen, lærere Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen. 1981. Side 127.*
Bramminge Efterskole Bak, Olaf: En skole og et hus runder de 100 år. I: Vestjydske fortællere. Årgang 1997. Side 105-09.*
Bramminge Efterskole Engkebølle, Jørgen (red.): Bramminge Efterskole 1897-1997. 1997. (37.5)*
Bramminge Efterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole 1897-1997, 2. I: Lokal-årbogen.  2000. Side 37-46.
Brammingeulykken se Jernbaneulykker
Bramminggård [Kvægpest 1769-1770] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Side 47.*
Bramminggård Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35. Side 533, 535, 540, 544, 545, 546, 548.*
Bramminggård [Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri]. I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 2, nr. 80, side 60; Bind 5, nr. 777, side 215. (39.13)*
Bramminggård Vandmølle Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side 19-20, litteraturhenvisninger. (66.81)*
Bramming Hovedgård Skov, M. I: Bramminge Efterskoles Elevskrift. 1931. Side 5-12, illustreret. [Iflg. Estvad Petersen: Danske Herregårde]. (46.4 Bramming Hovedgård).
Bramming Hovedgård [Bramminge Hovedgård]. I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland. 1984. Nr. 6. Side 22-23. (39.13)*
Bramming Hovedgård [Hovbønderne snyder forvalteren]. I: Tang Kristensen, Evald (red.): Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. 1987. Bind 1: afdeling 2. Nr. 61. (63.012)*
Bramming Hovedgård [Landbrug]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 4. Udskiftning. Side 77. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Bramming Hovedgård [Lund, Paul] Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 356-67, illustreret.*
Bramming Hovedgård [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel]. I: Broby-Johansen, R.: Med Broby i Sydjylland. 1983. Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)*
Bramming Hovedgård [tiende fra hovbønderne fra Darum og Bramming]. I: Tang Kristensen, Ewald (red.): Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv.  1987. Bind 1: afdeling 2. Nr. 105. (63.012)*
Bramming Hovedgård [tiendeydelse fra Gørding]. I: Tang Kristensen, Ewald (red.): Gamle folks fortællinger om det jyske. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 35. (63.012)
Bramming Hovedgaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Side 101-102.*
Bramming Hovedgaard Agerbæk, Kirsten: Klassicisme i Sydvestjylland: bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup. 1970. Side 20-21, illustreret. (71.64)*
Bramming Hovedgård Amatør fandt granithoveder: Uløst gåde om stenhoveder fra Glejbjerg og Bramming Hovedgaard - kan nu ses på museet [i Esbjerg]. I: Vestkysten, 13.2.1987, illustreret. (91.1)*
Bramming Hovedgård Christensen, Laura Joh.: Hjemme i Vestjylland. 1969. Kapitel 8. Side 123-34. (46.4 Bramming Hovedgård)*
Bramming Hovedgård Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling. 1946. Bind 3. Side 517-23.*
Bramming Hovedgård Fritz, S.: Bramminge Hovedgård. I: Dansk Hjemstavn. 1970. Nr. 26/27. Side 13-16, illustreret. (71.6)*
Bramming Hovedgård Tang Kristensen, Evald (red.): Gamle folks fortællinger om det jyske. 1987. Bind 2: afdeling 5. Nr. 244. (46.4 Bramming Hovedgård)*
Bramming Hovedgård Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 480-81. [Iflg. Trap].
Bramming Hovedgård Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard: Endrupholm: Kjærgård: lidt om de tre sydvestjyske herregårde og om de herremænd og fruer  der har levet på dem. 1996.*
Bramming Hovedgård Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgård: i anledning af 200 året for opførelsen af den nuværende hovedbygning. 1986. 186 sider [også som lydbog]. (46.4)*
Bramming Hovedgård Husted, Vagn M.: Gudehovedet fra Bramming Hovedgård. I: Lokal-årbogen. 1994. Side 62-69.
Bramming Hovedgård Husted, Vagn: Nutidsromantik, alvor og gammen [Bramming Hovedgård]. I: Lokal-årbogen. 1986. Side 81-86.
Bramming Hovedgård Husted, Vagn: Var Bramming Hovedgårds fæstere for fattige? I: Lokal-årbogen.  1987. Side 58-66.
Bramming Hovedgård Høgsbro Østergaard, K.: En trehovedet gud? To mærkelige stenskulpturer fra Glejbjerg og Bramminge. I: Kuml, 1954. Side 55-77, illustreret. (med litteraturhenvisninger) (91.1)* [anmeldelse af H.K. Kristensen. I: Fra Ribe Amt. Bind 13. 1952/55. Side 657-59, illustreret].
Bramming Hovedgård Jessen, Thea og Jens Lang: De jyske piger [Lisbeth Jensen og Margrethe Rosenørn]. I:  Lokal-årbogen. 1989. Side 89-97.
Bramming Hovedgård Johansen, Eigil Rohde: Bramminggaard og Sct. Knuds kirke. 1998. 34 sider. (46.4)*
Bramming Hovedgård Lebech, Mogens. I: Danske Slotte og Herregårde. 2. udgave. Bind 13. 1966. Side 361-370, illustreret. (46.4 BrammingHovedgård)*
Bramming Hovedgård Lund, Paul: Bramminge Hovedgaard. En kort Beskrivelse af den gamle Herregaards Historie med et Tillæg om Gaardens Indretning til Vandreherberge og det muntre Liv, der nu udfolder sig paa den gamle Herregaard. Ribe, 1940. 42 sider, illustreret.
Bramming Hovedgård Lund, Paul: En vestjysk herregårdsslægt [Termann Øllgård]. I: Maagen. Årgang 1951. Side 40-41, illustreret.*
Bramming Hovedgård Søndergaard, Steffen M.: Træk af Bramminge Hovedgaards bygningshistorie. I: Mark og Montre. 1986/87. Side 42-52, illustreret. (71.1)*
Bramming Hovedgård Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side  1022-23, illustreret. (46)*
Bramming Idrætsforening I: Danske Byer og Sogne:  historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 299.*
Bramming Jernstøberi Støbegods fra Bramming - 60 års jernstøberi i byen. [Bramming Jernstøberi]. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 43-44, illustreret.*
Bramming Lystanlæg Bak, Olaf: Træer og læ i 100 år [Bramming Lystanlæg]. I: Lokal-årbogen. 2007. Side 33-39.
Bramming Nygård [Nielsen, M., lærer i Gørding og Obelitz, Bramming Nygård] Tang Kristensen, Evald (red.): Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv.  1987. Bind 3: Tillægsbind 4. Nr. 214.
Bramming Nygaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Side 1936/102.*
Bramming Nygård Danmarks større gårde. Bind 6. 1966. Side 328-29, illustreret. (46.4 Bramming Nygård)*
Bramming Nygård Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 479-80. [Iflg. Trap].  (46.4)
Bramming Nygård Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side 1023-24. (46)*
Bramming Optagelseshjem Nielsen, Tage: Anna og Niels Juhl Kusk: med fast og kærlig hånd [Bramming Optagelseshjem]. I: Lokal-årbogen. 2004. Side 25-29.
Bramming Sogn [Bramminge og Hunderup]. I:  S.V. Wiberg: Personalhistoriske  … Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk. Bind 1. 1959.  Side 202-03. [Evt. side 703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
Bramming Sogn [Bramminge Sogn]. I: Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949. 1966. Bind 9A: Ribe Stift. Side 137-41. (27)*
Bramming Sogn [Darum-Bramminge]. I: Wiberg, S.V.: Personalhistoriske  … Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 267-69. [Evt. side 703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3. Side 727, 731, 749?]. (27)*
Bramming Sogn Hillerup, Thomas [sognepræst]: Historiske Efterretninger om Darum og Bramminge Sogne, indgivne 1760 til Biskop J.C. Bloch i Ribe. Iflg. Iflg. Schmidt, August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35. Side 136.
Brammingulykken Høy-Nielsen, Aja: Bramming-ulykken 1913. Voldgiftsagen. I hendes: Emil Cold: 1865-1953: Læge i Esbjerg: Lægen og mennesket, tiden og stedet. 2005. Side 67-74, illustreret, bl.a. billede af oversygeplejerske frk. Nielsen.*
Brammingulykken Høy-Nielsen, Aja: Sagen som ”ikke tjente til de deltagende lægers ære” [Togulykken 1913]. I: Dansk medicinhistorisk årbog 2003. Side 185-192, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Brammingulykken Auditørens Redegørelse i Bramminge-Sagen: Jernbaneulykken. Udgivet af Dansk Jernbaneblad. 1913. [Fotokopi i Bramming bibliotek]. (65.84)*
Brammingulykken Jernbaneulykke ved Bramminge. I: Illustreret Tidende. 1912-13. Side 525, illustreret.[fotokopi i Bramming bibliotek]. (65.84)*
Brammingulykken Hegn, Stig og Olaf Bak: Bramming 1913: banen, byen, jernbaneulykken 26. juli. 39 sider, illustreret. (65.841)*
Brammingulykken Høy-Nielsen, Aja: Heltinde for en dag: plejemoder Caroline Heise og Brammingulykken. I: Lokal-årbogen. 2003. Side 109-112.
Brammingulykken – litteraturen om ulykken er uendelig, de fleste artikler kan du finde i den bibliografi der er nævnt til sidst i artiklen.
Brandvæsen Hegn, Stig: Bramming Brandvæsen. I: Lokal-årbogen. 2006. Side 41-48.
Brandvæsen I: Hegn, Stig og Olaf Bak (red.): Da Bramming blev stor: Bramming historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. 1999. Side 57-58, illustreret.*
Brix, Peder Jørgensen [Sognefoged Bramming]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund. 1929. Side 393, illustreret.*
Brix, Peder Jørgensen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn. Side 283, illustreret.*
Brix, Peder Sørensen [sognefoged]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 300, illustreret.*
Broer Sneum, Christian: Sneum Å [broer, færger]. I: Maagen. Årgang 1956. Side 10-11.*
Brugsforeninger [Bramming]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 299.*
Brugsforeninger Dagligliv i butikken - Brugsen i gamle dage.[Hans Oettinger]. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie - fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 66-68, illustreret.*
Brugsforeninger Just, Flemming: Brugsforeningsbevægelsen 1866 - 1920 - med udgangspunkt i Ribe amt. 1984. Side 70, 80, 82.  (33.43)*
Busk, Jens [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs Petersen: Jens Busk. 1943. Side 35-36, 152-56. (32.8)*
Bygninger Dylmer, Poul: Lidt om bevaringsfonden i Bramming kommune: præmiering 1986-. [i ringbind].  (71.01)
Byvåbner [Bramming] Achen, Sven Tito: Danske kommunevåbener. 1982. Side 66-67, illustreret. (90.87)*
Børnehjem Hansen, Lambert: Børne og Optagelseshjemmet i Bramming. I: Børnesagens tidende. Årgang 11. 1916. Side 244-246. [Iflg. DTI 1916:98]. (38.5)
Børnehjem Bak, Olaf: Børnehjemmet i Bramming 1913-1975. I: Fra Ribe amt. Bind 28. 1999. Side 19-22, illustreret.*
Carlsen, Emil [Gårdejer, Bramming]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund. 1929. Side 393, illustreret.*
Cementfabrikker Fabrikation af cementvarer. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 28, illustreret.*
Christensen, Otto [elektricitetsværksbestyrer Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 298, illustreret.*
Christensen, Peter [foto Fengers alle ca. 1921] Dragsbo, Peter: Aastrup: et sydvestjysk landsogns møde med den nye tid. I: Bygd. Årgang 14:2. 1983. Side 30: Manufakturgrosserer Peter Christensen, 1917. (99.4)*
Christiansen, Anna Fleuron, Kate: Drengenes [dvs. frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen, Jens Thue Jensen og Robert Petersen] bedste kammerat. I: Fleuron, Kate: Kvinder i modstandskampen. 2. udgave. 1964. Side 72-79. (99.4)*
Damm, K. [Forstander Bramming Efterskole]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 297, illustreret.*
Deggerhøj [1638 Terpager] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 442.*
Dialekter [Et uheldigt mundheld - skrevet på Bramminge-Vejenmålet]. I: Jacobsen, J.: Tæjelowessjov. 1903. (86.77) [Iflg. H.K. Kristensen: Fra Koldingfjord..side 313-14].
Dinnesen, Jørgen [Jørgen Dinnesens Jernbanegade] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 84, illustreret. (74.6)*
Dinnesen, Jørgen Larsen, Tommi: Jørgen Dinnesen [maler Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1995 Side 51-52.
Drivvejen Dons Christensen, Elisabeth: Tale ved Drivvejens åbning. I: Lokal-årbogen. 2007. Side 7-10.
Efterskoler se også Bramminge Efterskole
Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger. 1987. [noveller med selvbiografisk tilsnit, findes også som lydbog]. (99.4)*
Elektricitetsværker [Bramming] I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 298.*
Elektricitetsværker Søndergaard, Steffen M.: Energiens bygninger i Ribe amt [Bramming Elektricitetsværk]. 2004. Side 13, illustreret.*
El-huset Nielsen, Tage: Brammings ældste El-forretning – El-huset. I: Lokal-årbogen. 2007. Side 18-25.
Endrup Posthus [Endrup Kro 1652 ved Sneum Bro, PS Endrup Posthus lå ikke i Endrup!] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 429-38.*
Erindringer [Hansen, Laurids [1873-1951, snedkermester, Storegade 27, Bramming]. I: Om vor Fanø slægt: forfædre og efterkommere til Laurids Nielsen Hansen og Mette Jensine Jensen. Af Søren Manøe og Anne-Christine Mandø. 2007. 288 sider, illustreret (99.94 Nielsen Hansen). Side 5: Laurids Hansen, side 6: Mette Jensine Jensen, side 150-67: Efterkommere, side 191-237: Dagbog fra Amerikarejsen [1947], side 239-80: Laurids Hansens naverdagbog 1896-97 [fra Tyskland og Schweiz].*
Erindringer Andersen, Thomas R.: Barn i mellemkrigstiden [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1987. Side 85-94.
Erindringer Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1991. Side 97-102.
Erindringer Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [Thomas R. Andersen, Bramming]. I: Lokal-årbogen. 2001. Side 47-51.
Erindringer Bak, Olaf: Fra plov til pen [erindringer]. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 43-47.
Erindringer Eg Poulsen, Ayo: Huset i Skolegade[Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1991. Side 94-96.
Erindringer Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger. 1987. [noveller med selvbiografisk tilsnit, findes også som lydbog]. (99.4)*
Erindringer Hansen, Erik Jørgen: [f. i Bramming 1935, professor i uddannelsessociologi] Mit 1900-tal. Hans Reitzel, 2006. Også e-bogsudgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2007. [Erindringer bl. om: Barndommens rum og landskaber; Familie og slægt; Besættelsestiden; Personlighedstræk; Ribe Katedralskole].
Erindringer Hvid Jacobsen, Margrethe: Bondesind og bondevirke i Vestjylland. I: Vestjyder fortæller. Bind 1. 1965. Side 32-52.*
Erindringer Karkov, Johan P.: En landsbydreng blev læge. 1985. Side 37-66 [Erindringer fra Stenderup og  Bramming], illustreret. (99.4)*
Erindringer Karkov, Johan P.: Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid. I: Lokal-årbogen. 1983. Side 92-97.
Erindringer Nielsen, H. [tidl. stationsforstander]: Øjebliksbillede fra ”Kikkenborg” i Bramminge omkring Aarhundredeskiftet. I: Maagen. Årgang 1947. Side 5-6, illustreret.*
Erindringer Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 55-67.
Erindringer Rohde Johansen, E.: Små træk fra Bramming - for 60 år siden og fremefter til nu. I: Lokal-årbogen. 1994. Side 100-104.
Erindringer Tonnesen, Sigvald: En barndom i Tømmerby. I: Lokal-årbogen. 2004. Side 15-24.
Fabricius Lund, Paul: Madame Fabricius til Bramming: historisk roman fra 1777 til 1853. 1952 [genudgivet i 1990erne]. 203 sider, illustreret. [skønlitteratur]*
Fabricius, Vilhelm Lund, Paul: Vilhelm Fabricius til Bramming: Latinskoleelev i Haderslev 1851-1856. 1977. 16 sider. (99.4)*
Fattiggårde [Kærgård]. I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 303.*
Fattiggårde [Kærgård] Jensen, Poul Peder: Småtræk fra min barndom [f. 1890]. I: Maagen. Årgang 1953. Side 45.*
Fattiggårde Hegn, Stig: Kærgård Fattiggård. I: Lokal-årbogen. 2002. Side 117-132.
Fattiggårde Kjærgaard Fattig- og Arbejdsanstalt. Reglement. 1882. (38.409)*
Fenger, Nathanael [læge, f. 1862] Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P. Schou og læge Fenger]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 87.*
Fenger, Nathanael [læge, f. 1862]: Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. I: Lokal-årbogen.  1983. Side 62-88, iflg. Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 78.
Fenger, Nathanael [læge, f. 1862] Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen.  1984. Side 78-79.*
Fenger, P.N. [læge] Siemen, Palle: Salg af oldsager reddede ikke driftig teglværksejer. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum. Februar 2002. Side 5, illustreret.*
Fenger, P.N. [læge] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en fiasko? [Iver Hansens salg til Fenger]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum Februar 2002. Side 8.*
Fenger, Palmer N. Juhl, Magne: Om læge Palmer N. Fenger i Bramming og Askov, Minnesota. I: Lokal-årbogen. 2007. Side 113-119.
Fisk Sørensen, J.M.: Regnbueørreden i Sneum Aa. I: Danske Fiskeritidende. 1941. Side 486-488. [Iflg. DTI 1941, side 258]. (63.9)
Flygtninge [Bramming Hovedgård] Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 356-67, illustreret.*
Flygtninge [Bramming, Gørding] Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter 1945. I: Fra Ribe amt. Bind 23. 1984-86. Side 206.*
Flygtninge Bak, Olaf: Flygtninge i Bramming. I: Lokal-årbogen. 1994. Side 74-76; Lokal-årbogen. 1995. Side 35.
Fodbold Bramming Boldklub 1899-1999: jubilæumsskrift august 1999. Eget forlag, 1999. 35 sider, illustreret.*
Forhistorie se Arkæologi
Forretninger Øllgaards Udsalg [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 2003. Side 137.
Forsamlingshuse [Bramming] Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979. Side 126. (79.506)*
Fortidsminder Fortidsminder i Bramming kommune. Udgivet af Lokalhistorisk Forening. 1995. Pjece.  (91.1)*
Fotografer [C.K. Olesen, P. Nielsen] Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. KÅ. 1986. Side 633, 614.*
Fotografer Bak, Olaf: Manden bag kameraet [C.K. Olesen]. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 67-75.
Fragtkørsel Stykgodskørsel gennem 64 år [Niels Thomsen]. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 59-60, illustreret.*
Frederik 8. Møller, Niels: Kong Frederik VII på Kikkenborg. I: Lokal-årbogen. 2006. Side 103.
Frederik 7 Møller, Erik: Kong Frederik VII i Vestjylland. [Kikkenborg 1857]. I: Maagen. Årgang 1944. Side 6.*
Frederiksen Mose, Søren [f. Tømmerby1847] Mathiasen, Kathrine: Erindringer fra et liv i Ribe amt og Amerika. I: Fra Ribe amt. Bind 23. 1984-86. Side 171-72, illustreret.*
Frederiksens Tivoli Lokalhistoriske film, 15: Frederiksen Tivoli filmen. [video i Bramming bibliotek]. (46.4)*
Friis, Mogens [frihedskæmper - med omtale af Helge Iversen og Thue Jensen]. Af H.K. Kristensen. I: Folk fra Ribe amt. 1962. Side 114.
Fugle Skovgaard, Peter: Fortsatte Iagttagelser over Fuglelivet i Esbjergegnens Foraar og Efteraar 1915 [Bramminge 1. April - 29. Maj 1915…]. I: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. Aargang 10. 1916. Side 229-249. [Iflg. DTI 1916, side 127 og PapeMøller nr. 4077]. (58.8)
Færgerier Sneum, Christian: Sneum Å [broer, færger]. I: Maagen. Årgang 1956. Side 10-11.*
Fæstevæsen Husted, Vagn: Var Bramming Hovedgårds fæstere for fattige? I: Lokal-årbogen.  1987. Side 58-66.
Gabel, C. C. Lund, Paul: Christian Carl von Gabel: overkrigssekretær, viceadmiral, amtsmand og stiftsbefalingsmand over Ribe Stift - herre til Bramming m.fl. godser. 1975. 14 sider, 1 tavle. (99.4)*
Gabel, C.C. [ulvejagt]. I: C. Weismann: Vildtet og Jagtens Historie i Danmark. 1931. Side 478, 486. [Iflg. Kristensen, H.K.: Vesteregnens ulve. I: Fra Ribe Amt.  1964-67. Side 600].
Gabel, C.C. [amtmand 1725-48] Brasch, Christian: Gamle Eiere af Bregentved. [Iflg. Hans Peter Brasch Kjærgaard: Mandø i tidligere Tid. I: Fra Ribe Amt.  1928-31. Bind 7. Side 183].
Gabel, C.C. [amtmand 1725-48] Bruun, Henry: Ribe Amt 1662-1912. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 401.*
Gabel, C.C. [amtmand 1725-48] Otto Smith: Gabel, Christian Carl. I hans: Ribe Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7. Side 96-97.*
Gabel, C.C. [amtmand] Knudsen, Hans: Sønden for Lands Lov og Ret. I: Fra Ribe Amt. Bind 4. 1915-18. Side 397-431.*
Gabel, C.C. [Kærgård, BrammingHovedgård, Gravmonument] Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side 1021, illustreret. (46)*
Gabel, C.C. [Kærgård] Kristensen, H.K. Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side 173-75, illustreret. (99.4)*
Gabel, C.C. [Kærgård] Remar, Frits: Kongens bedste mand. Historisk kriminalroman. Illustreret af Eric Grønlund. 1970. Side 27, 234, illustreret. (99.4)*
Gabel, C.C. [Kærgård]. Af Th. Topsøe-Jensen. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 7. 1935. Side 534-36. (99.4)
Gabel, C.C. [Sct. Knuds kirke rummer et pompøst monument over søhelten og stiftamtmanden Carl Christian Gabel] Glimt fra Ribe Amts fortid. Af S. Manøe Hansen og H.K. Kristensen. 1973. Side 30-31, illustreret. (73.08)*
Gad, Elieser Theofilius [præst Darum 1860-76]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske … bidrag til en dansk præste- og sognehistorie … 1849-1949. Bind 9A. 1966. Side 131.
Geologi [Landskabernes opståen(Arnum lagene)]. I: Danmarks natur. 1. udgave. 1967-72. Bind 1. Side 191, 192. (55.6)*
Geologi Larsen, Tommi: Geologi og landskaber. I: Lokal-årbogen. 1985. Side 41-54.
Geologi Tubæk Naamansen, Arne: På sporet af Brammings fortid. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 24-25.
Gotfredsen, Bent Haahr, Poul: Mit livs vendepunkt: Ulla Ditlevsen, Knud Ebsen, Bent Gotfredsen. I:  Lokal-årbogen. 2006. Side 31-40.
Gotfredsen, Bent Nekrologer [Tage Lauridsen, Bent Godtfredsen, Solveig Schmidt]. I: Lokal-årbogen.  2007. Side 160.
Graverholt, Hans Peter Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt - modstandsmand, lærer, spejder. I: Lokal-årbogen. 2002. Side 90-98.
Gravsten Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsen]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 102-103.
Grundahl, Hans Peder [uddeler]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 301.*
Grundlove Grundlovsfest 1899 [i Bramming] (Hovedstadspressen). I: Lokal-årbogen. 2004. Side 66.
Grundtvigianisme Nielsen, Bertel: Kirkeligt samfund [grundtvigsk]. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 89-94.
Grygård [Tømmerby] Nogle vestjyske Markeder. Af T. Tobiassen Kragelund og Niels Møller. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945. Side 276-277, illustreret.*
Grønlund, David [præst Darum 1777-84] Jantzen, A.: David Grønlund, I: C.F. Bricka: Dansk biografisk Leksikon. Bind 6. 1892. Side 271-72.  http://runeberg.org/dbl/6/0273.html*
Grønlund, David [præst Darum 1777-84] Kornerup, Bjørn: David Grønlund. I: Dansk biografisk Leksikon. Bind 8. 1936. Side 417-18. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Side 1938/14.
Gymnastik [Bramming, Darum, Endrupholm, Gørding] Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979. Side 27, 49, 79-80, 95, 107, 128-29, 137, 154, 175. (79.506)*
Gæstgivergården Bak, Olaf: Hotel i 90 år [Storegade 38, Gæstgivergården]. I: Lokal-årbogen. 1985. Side 105-106.
Gørding Herred Bruun, Henry: Ribe (Riberhus) Amt 1662-1912. I: Fra Ribe Amt. Årgang 1912. Side 394.*
Gørding Herred Knudsen, Hans: De vigtigste Kilder til Ribe Amts Historie i Landsarkivet for Jylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31. Side 453.*
Gørding Herred Lebech, Mogens: Jyllands gamle Retskredse. Kapitel 2: Jydske Landsdommeres Betænkning 1687. I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Bind 5:2. 1935-36. Side 221, 337, 338.*
Gørding Herred Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1872 optryk. 61 sider, 3 foldede tavler. (46.4 Gørding Herred)*
Gørding Herred Nørgaard, Gert Ravn: Gørding Herreds tingbøger. I: Lokal-årbogen. 1992. Side 94-96.
Gørding Herred Schmidt, August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35. Side 135, 136.*
Gørding Herred Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side 1006-07, illustreret med to segl. (46)*
Gørding Herred Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 806, illustreret med Gjørding Herreds Segl.*
Gårde [1916] Danmark: Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 116, 118.*
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde: illustreret Statistik og historisk Haandbog for det danske Landbrug.1914-1919. 1. Samling. Bind 1. Gørding Herred. [Bramminge Hovedgård, Bramminge Nygård]. http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/show.php?width=1024&bogid=11&bindid=1&kapitelid=461&sideid=0
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde: illustreret Statistik og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 1915. 3. Samling. Bind 1. Skads Herred. [Terpagergård, Stejlgård, Trehøjegård]. http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/show.php?bindid=1&bogid=13&width=1024&sideid=15&kapitelid=746
Hagen, Johannes Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 81-82.*
Haltrup, Niels Jacob Christensen [bestyrer Hunderup Andelsmejeri fra 1917]. I: Dansk Mejeristat: Odense… Ribe Amt. 1931. Side 499-500, illustreret.*
Handel [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri. 1934. [fotokopi i Bramming bibliotek].*
Handel 100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. Udgivet af HHI. 1991. (68.08)*
Hansen, Anker [1909-92 snedkermester, Storegade 28, Bramming]. I: Om vor Fanø slægt: forfædre og efterkommere til Laurids Nielsen Hansen og Mette Jensine Jensen. Af Søren Manøe og Anne-Christine Mandø. 2007. Side 160-64, illustreret.*
Hansen, Erik Jørgen [f. i Bramming 1935, professor i uddannelsessociologi] Mit 1900-tal. Hans Reitzel, 2006. Også e-bogsudgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2007. [Erindringer bl. om: Barndommens rum og landskaber;  Familie og slægt; Besættelsestiden; Personlighedstræk; Ribe Katedralskole].
Hansen, H.K. [overportør] Døgnet rundt på stationen. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 61-62, illustreret.*
Hansen, Iver [arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en fiasko? [salg til læge P.N. Fenger]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum. Februar 2002. Side 8.*
Hansen, Iver [arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Ødelæggende udgravningsvirksomhed [Aike, Smedegård]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum. Februar 2002. Side 7.*
Hansen, Karen Bak, Olaf: Karens tid i Tømmerby : djærv bondepiges dagbog om livet på landet i 1919. I:  Lokal-årbogen. 2003. Side 99-108.
Hansen, Laurids [1873-1951, snedkermester, Storegade 27, Bramming] Om vor Fanø slægt : forfædre og efterkommere til Laurids Nielsen Hansen og Mette Jensine Jensen. Af Søren Manøe og Anne-Christine Mandø. 2007. 288 sider, illustreret (99.94 Nielsen Hansen). Side 5: Laurids Hansen, side 6: Mette Jensine Jensen, side 150-67: Efterkommere, side 191-237: Dagbog fra Amerikarejsen [1947], side 239-80: Laurids Hansens naverdagbog 1896-97 [fra Tyskland og Schweiz].*
Hansen-Jacobsen, Niels Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsen]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 102-103.
Hedegaard-Bertelsen, Jens Peter [skorstensfejermester]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931. [dvs. 1932 eller senere]. Side 300.*
Heise, Caroline Høy-Nielsen, Aja: Heltinde for en dag : plejemoder Caroline Heise og Brammingulykken. I: Lokal-årbogen. 2003. Side 109-112.
Herreder se Gørding Herred, Skast Herred
Herregårde [Bramminge Hovedgård]. I: Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. Side 21. (71.6)*
Herregårde [Bramminge Hovedgård] Agerbæk, Kirsten: Klassicisme i Sydvestjylland: bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup. 1970. Side 20-21, illustreret. (71.64)*
Herregårde [Bramminge Hovedgård] Estvad Petersen, Steen: Danske herregårde. 1980. Side 116, nr. 415. (71.6)*
Herregårde Lund, Paul (f. 1907): Fæstebondens datter: historisk skuespil i 5 akter: foregår i tiden efter år 1800 på de sydvestjyske herregårde. 1952. 56 sider. (skønlitteratur)*
Herskind, Louis [apoteker Bramming]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 299-300, illustreret.*
Holsted Å Ebbesen, M.A.: Langs Holsted å. I: Maagen. Årgang 1950. Side 17-18, illustreret. [broer ved Aike og ved Terp, Gørding mølle].*
Hoteller Hoffmann, Birthe: Hotel Kikkeborg (Kroer i Bramming). I: Lokal-årbogen. 2007. Side 40-45.
Husted, Frederik [Tømmerby] Frifelt, Salomon J.: Fra Vildormen til Baconsvinet. 1938. Side 383, 391, illustreret. (99.4)*
Hviid Jacobsen, Margrethe Haahr, Poul: De turde godt! De første kvinder i egnens lokale råd. I: Lokal-årbogen. 2003. Side 74-85.
Høe Andersen, Jefrey: Nør-Høe gårde; Gørding sogn, Gørding herred. 1998. (46.4 Nørhøe)*
Høe Andersen, Jefrey: Nørhøe. I: Lokal-årbogen. 1987. Side 95-103.
Høe Siemen, Palle: Middelalderbebyggelse ved Nørhøe. I: Lokal-årbogen. 1997. Side 75-79.
Håndværk 100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. Udgivet af HHI. 1991. (68.08)*
Håndværk Vækst i håndværk og industri. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 33-39, illustreret.*
Håndværkere Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming: i en hundredeårig periode fra 1885 og indtil 1985. 1996. 49 sider. (68.06)*
Ibsen Slægt [Slægten Ibsen] Frifelt, Salomon J. og T. Tobiassen Kragelund: Afsides Kroge midt i Verden. 1943. Side 119-27, illustreret. (46.4 Mulvadgård)*
Ilsted, E. (1819-92) Nyland, Nick: De praktiserende læger i Danmark: 1800-1910: træk af det historiske grundlag for almen medicin. 2000. Side 192.*
Indbyggertal Indbyggertal i Bramming og Gørding Sogne [1769-1990], Gørding Stationsby [1901-1992]. I: Træk af Gørding sogns historie. Redigeret af Ejler Nielsen …. Bind 1. 1994. Side 48, 62. [findes også som lydbog]. (46.4)*
Industri [bygning af ringovn i Bramming, Gørklint mølle, Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk. I: Mark og Montre. 1980. Side 71-92, illustreret. (60.96)*
Industri [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri. 1934. [fotokopi i Bramming bibliotek].*
Industri [klæde-, margarine- og øl industri i Bramming]. I: Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. Side 307. (60.96)
Industri 100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. Udgivet af HHI. 1991. (68.08)*
Industri Andelsværkerne i Bramming. I: Mark og Montre. 1980. Side 90-91, illustreret. (62.31, 69.84)*
Industri Vækst i håndværk og industri. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 33-39, illustreret.*
Iversen, Helge Mindeartikel om [frihedskæmperen]. I: De Unges Blad. 1945. Side 131-33. [Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet. Side 480]. (99.4.)
Iversen, Helge Mindeartikel om frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen og Jens Thue Jensen. I: Sydvestjylland. 9.3.1946. [Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet. Side 480]. (99.4)
Jacobsen, Margrethe Hviid se Hviid Jacobsen, Margrethe
Jensen [lærer Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen. 1981. Side 127.*
Jensen, Edvard [hotelejer Kikkenborg]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931.  [dvs. 1932 eller senere]. Side 297, illustreret.*
Jensen, Henry Axel [trafikassistent 1932]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1: Biografisk afsnit. Side 439, illustreret.*
Jensen, J.O. [overportør 1917]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1: Biografisk afsnit. Side 465, illustreret.*
Jensen, Jens Thue [frihedskæmper, Bramming 1923-45] Petersen, Dorthe: Thue og hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse 1940-1945. 1992. Illustreret. (96.71)*
Jensen, Jens Thue Mindeartikel om frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen og Jens Thue Jensen. I: Sydvestjylland. 9.3.1946. [Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet. Side 480]. (99.4)
Jensen, Peter Fr. vejassistent Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen[Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 55-67.
Jerbaneforbundet - den engang så store fagforening. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 31-32, illustreret.*
Jernbaner [angreb på Bramming station og godstog øst for Bramming]. I: Bågøe Anthonisen, Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944. 1986. Side 87-90. (96.71)*
Jernbanegade Hegn, Stig: Jernbanegade og Bramming banegård + posthus: huse og mennesker. 2010. (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter).
Jernbaner [Bramminge Jernbanestation] Danmarks Jernbaner: Historisk og biografisk Haandbog. Redigeret af Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt, 1987]. Side 59, illustreret. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge-Funder Banen: 1. Dec. 1916.] Danmarks Jernbaner: Historisk og biografisk Haandbog. Redigeret af Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt, 1987]. Side 350. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge-Laurbjerg; Lunderskov-Esbjerg-Varde]. Hansen, Jeppe: Danske jernbanestrækninger 1844-  . En bibliografi. 1981. Side 35, 37. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge-Ribe Banen - 1. Maj 1875] Danmarks Jernbaner: Historisk og biografisk Haandbog. Redigeret af Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt, 1987]. Side 259-60. (65.84)*
Jernbaner [Bramming-Esbjerg-Varde; Bramming-Ribe banen] Jensen, Niels: Vestjyske jernbaner. 1977. Side 13-16, 20-24. (65.84)*
Jernbaner [Den jyske Sydbane: Lunderskov-Varde - 3. Oktober 1874] Danmarks Jernbaner: Historisk og biografisk Haandbog. Redigeret af Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt, 1987]. Side 254-56. (65.84)*
Jernbaner [Lunderskov-Varde, Bramminge-Ribe, Bramminge-Grindsted] Jensen, Niels: Danske jernbaner 1847-1972. 1972. Side 49-50, 52-53, 182, 183. (65.84)*
Jernbaner Andersen, Aksel: Bramming Station. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 38-41.
Jernbaner Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen 1998. Side 112-14.
Jernbaner Bruun-Petersen, Jens: Lunderskov-Esbjerg-Varde [jernbane]. I: Jernbanehistorisk årbog. 1999. Side 3-15. (65.841)*
Jernbaner Den rigtige fødselar - jernbanen. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 63-65, illustreret.*
Jernbaner Døgnet rundt på stationen [overportør H.K. Hansen]. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 61-62, illustreret.*
Jernbaner Gommesen, A.: Hvad man ser fra Toget. Hefte 10. 1907. [genoptryk 1980]. Side 6-7. (46.4 Bramming)*
Jernbaner Hegn, Stig og Olag Bak: Bramming 1913: banen, byen, jernbaneulykken 26. juli. 39 sider, illustreret. (65.841)*
Jernbaner Kann Rasmussen, Aino: Bramming station 1874-1974. Udgivet af Esbjerg Museum. 1975. 35 sider med 29 fotografier af Leif Bo Eriksen. (65.84)*
Jernbaner Møller, Henning: Den skæve bane [Funder-Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1998. Side 46-47.
Jernbaner Poulsen, P.L.: Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [1892-99].1943. Kapitel 13, side 101-127. Bind 2. 1944. Side 162. (46.4 Bramming)*
Jernbaner Stemann, G.: Stormfloderne på Ribe Amts Vestkyst i December 1909 og November 1911. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 711-12, 33.*
Jernbaner se også Brammingulykken
Jernbanerestauranten Hoffmann, Birthe: Kroer i Bramming [Beiers Hotel, Sommerlyst, Palmehaven, Jernbanerestauranten]. I: Lokal-årbogen. 2008. Side 51-57.
Jernbanerestauranter Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [1892-99]. Bind 2. 1944. Side 162. (46.4 Bramming)*
Jernbaneulykker se Brammingulykken
Jernstøberier Støbegods fra Bramming - 60 års jernstøberi i byen. [Bramming Jernstøberi]. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 43-44, illustreret.*
Jessen, Jens M. Jessen, Svend: Fra gård til gård [Ane Marie og Jens M. Jessen]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 104.
Johansen, Erhardt Christian [Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 50. (68.13)*
Johansen, Nicolai Didrik [Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 43. (68.13)*
Jordemødre [Darum, Gørding/Vejrup/Bramming, Nykirke] Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31. Side 422, 423, 426.*
Juleskikke Sørensen, Helma: Det lille juletræ. (Jul under 2. Verdenskrig) [Bramming] I: Fra Ribe amt. Bind 28. 2000. Side 314-15.*
Jøder Schack, Birgit: Unge jøder på Bramming-egnen i 30erne. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 95-100.
Jørgensen, Andreas (f. 1885) Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 83-84.*
Jørgensen, Martin Bak, Olaf: "Geniet" kom fra Bramming [Martin Jørgensen's legetøj]. I: Lokal-årbogen. 1988. Side 59-61.
Kalk [lokalforening i Bramming af Vestjyllands Mergel forsyning] Skodshøj, Har.: Mergel og Kalk i Vest- og Midtjylland. 1947. Side 28. (69.89)*
Karkov, Johan P.: En landsbydreng blev læge. 1985. [erindringer fra Stenderup og Bramming]. Side 37-66, illustreret. (99.4)*
Kikkeborg [om Bramminge Kro : Kikkenborg]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943. Side 116-119. (64.9)*
Kikkenborg Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 153, 154, 175, 176.*
Kikkenborg Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere. Årgang 1998. Side 43-45, illustreret.*
Kikkenborg Fra det gamle Kikkenborgs Dage (En Kro i Bramminge). I: Vestkysten 22.6.1929. [Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35. Side 360].
Kikkenborg Hoffmann, Birthe: Hotel Kikkeborg (Kroer i Bramming). I: Lokal-årbogen. 2007. Side 40-45.
Kikkenborg Jessen, Bodil: Stuvede ærter med kartoffelkur. I: Berlingske Tidende, 24.2.1993.
Kikkenborg Lauridsen, Jens M. Min Slægts historie. Bind 5. 1943. Side 261-64. [Guttorm Sørensen og Kikkenborg Kro]. (99.94)*
Kikkenborg Møller, Erik: Kong Frederik VII i Vestjylland. [1857]. I: Maagen. Årgang 1944. Side 6.*
Kikkenborg Møller, Niels: Kong Frederik VII på Kikkenborg. I: Lokal-årbogen. 2006. Side 103.
Kikkenborg Nielsen, H [tidl. stationsforstander].: Øjebliksbillede fra ”Kikkenborg” i Bramminge omkring Aarhundredeskiftet. I: Maagen. Årgang 1947. Side 5-6, illustreret.*
Kikkenborg Sivertsen, Arne: En islænding på Kikkenborg 1795. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 131.
Kilder [St. Knuds Kilde] Schmidt, August, F.: Hellige Kilder i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 6. 1923-27. Side 386-88. [fejlagtigt nummereret side 286].*
Kilder Husted, Vagn M.; Sct. Knuds Kilde. I: Lokal-årbogen. 2000. Side 122-127.
Kirkebro Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1996. Side 73-87. Litteraturhenvisninger.*
Kirkebro Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro: en landsby fra midten af første årtusinde. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 368-78, litteraturhenvisninger.*
Kirkebroudgravningen Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming! Lidt om Kirkebroudgravningen i 1993. I: Lokal-årbogen. 1995. Side 90-93.
Kirkehistorie Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I: Kirkehistoriske Samlinger. 1889-91. Side 162-64. [Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 317].
Kirkeklokker [Bramming] Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe amt. Bind 23. 1984-86. Side 168.*
Kirkeklokker [St. Knuds Kirke, Bramming;]. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. 1906. Side 53. [Iflg. Trap]. (67.3)
Kirkeklokker Ebbesen, M.A.: Brammingegnens kirkeklokker. I: Maagen. Årgang 1951. Side 12-14, illustreret.*
Kirkeliv Kirke og sogn. 1952. [Iflg. Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949. Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 141.].
Kirkeliv Kirkelivet fra 1955 og fremefter. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 72-77, illustreret.*
Kirker [Bramming Sankt Ansgar + Skt. Knud] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. 1970.  Bind 17. Side 78-81, illustreret. (71.864)*
Kirker [Gørding, Vejrup, Darum, Skt Knuds, Skt Ansgar, Hunderup] Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 29.-31. Hefte ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø. 1994-95. Side 2969-3208, illustreret.*
Kirker [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk: Danske Tufstenskirker [fotokopi]. 1894. (71.864)*
Kirker [Hunderup, Darum, Skt. Knuds, Skt. Ansgar, Gørding, Vejrup, V. Nykirke] Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side 21-27. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der Umgebung].*
Kirker Haahr, Poul: Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse. I: Lokal-årbogen. 1990. Side 74-89.
Kirker Haahr, Poul: Rundt til kommunens kirker. I:  Lokal-årbogen. 1983. Side 42-48.
Kirker Johansen, Eigil Rohde: Bramminggaard og Sct. Knuds kirke. 1998. 34 sider. (46.4)*
Kirkeskibe [Bramming] Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt. I: Fra Ribe amt. Bind 14. 1956/59. Side 358.*
Kjær, Martin Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I: Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 49, illustreret.*
Klingenberg Sko Andersen, Hans Christian: Brammings ældste butik [Klingenberg Sko]. I: Lokal-årbogen. 2000. Side 99-101.
Kloakering Byen fik ny kloak. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 53-54, illustreret.*
Kommunen Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 393-94, illustreret: Bramming.*
Kommunen De politiske partier. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 91-93, illustreret.*
Kommunen Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, 1948-49, 1952. [iflg. Lokale småtryk, 1. Side 248]. (33.8)
Kort Bramming: 1:50 000. Udgave 2.1.1. Kort- og Matrikelstyrelsen. 1993. (Danmark\1:50 000\; 1113 II). (40.164)*
Kort Teilmann, Tøger Reenberg de: Kort over Schads, Gjørding og Malt Herreder, optaget af T.R. Teilmann 1762-67. I: Det Kgl. Bibliotek, Ny Kgl. saml. 409.D.4 [Iflg. Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760. 2004. Side 14, hvor der er et udsnit].
Kortspil [kortspil om stude i Bramming] Uhrskov, Anders: Jysk sind i sammenligning med fynsk og sjællandsk. 1965. Side 89-90. (79.47)*
Kosmorama Iversen, Lasse: Kosmorama - en biograf i Bramming. I: Lokal-årbogen. 1996. Side 81-84.
Krige [angreb på Bramming station og godstog øst for Bramming]. I: Bågøe Anthonisen, Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944. 1986. Side 87-90. (96.71)*
Krige [Bramming] Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I: Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 49, illustreret.*
Krige [Bramming]. I: Trommer, Aage: Modstandsarbejde i nærbillede: det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. 1973. Side 22, 62, 305, 151, 171, 208, 305, 243. (96.71)*
Krige [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard: Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949. Side 241, 242, 243.*
Krige [Folkestrejken i Bramming, Handlende m.v. der betjener tyskerne] Vestjyden. Udgivet af Danmarks kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juli 1944. Side 9. (Byhistorisk arkiv, Esbjerg). (96.71)*
Krige [Hunderup, Darum, Bramming, Nørå, Gørding, Vejrup] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 111-112, 112-13, 116.*
Krige [krig og pest] Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde- 1965. Side 112-16. (96.2)*
Krige Lokalhistoriske film, 11: Modstandskampen "En kamp for frihed" [video i Bramming bibliotek]. (46.4)*
Krige Lokalhistoriske film, 18: 4. maj kollegiet. [video i Bramming bibliotek]. (46.4)*
Krige [modstandsbevægelsen] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975. Side 187-90. (96.71)*
Krige Bak, Olaf: Besættelsen i Bramming Kommune. Af Olaf Bak, Stig Hegn og Tommi Larsen. 1995. (96.71)*
Krige Bak, Oluf: 40 år efter [frihedskæmpere]. I:  Lokal-årbogen. 1984. Side 95-99.
Krige Fleuron, Kate: Drengenes [dvs. frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen, Jens Thue Jensen og Robert Petersen] bedste kammerat. I: Fleuron, Kate: Kvinder i modstandskampen. 2. udgave. 1964. Side 72-79. (99.4)*
Krige Geertsen, Frants: En have i Danmark under besættelsen [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1992. Side 109-111.
Krige P.R. [pseudonym for Palmer N. Fenger]: Fra Svenskekrigens Tid. I: Bramminge Ugeblad 1897, nr. 47-60 [dog ikke nr. 53], 8.1.-9.4. med særskilt nummerering side 1-50. Siderne 1-40 er fotokopieret og indbundet som: En Beretning om Fordums Tider på Bramming Egnen. 8 artikler [røverhistorier] genoptrykt i Ugeavisen 1981. I Bramming biblioteks lokalsamling. (46.4 Bramming)*
Krige Petersen, Dorthe: Thue og hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse 1940-1945. 1992. Illustreret. (96.71)*
Kroer [Bramminge Landbohjem] Kristensen, Terkel: Kjære Broder. 1982. Side 157. (64.9)*
Kroer [Jernbanerestauranten] Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [1892-99]. Bind 2. 1944. Side 162. (46.4 Bramming)*
Kroer [Kikkenborg ]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931. [dvs. 1932 eller senere]. Side 197, illustreret.*
Kroer [Kikkenborg Kro]. I: S. Alkjærsig: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde fra omtrent 1838 til 1850. Særtryk af: Fra Ribe amt. 1911. Side 30. (34.31)*
Kroer [Kikkenborg] Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere. Årgang 1998. Side 43-45, illustreret.*
Kroer [om Bramminge Kro: Kikkenborg] Frifelt, Salomon J. og T. Tobiassen Kragelund: Afsides Kroge midt i Verden. 1943. Side 116-119. (64.9)*
Kroer Fra det gamle Kikkenborgs Dage (En Kro i Bramminge). I: Vestkysten, 22.6.1929. [Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt, i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35. Side 360].
Kroer Hoffmann, Birthe: Kroer i Bramming [Beiers Hotel, Sommerlyst, Palmehaven, Jernbanerestauranten]. I: Lokal-årbogen. 2008. Side 51-57.
Kroer Rohde-Johansen, E.: Bramming Kro. I: Lokal-årbogen. 1995. Side 55-57.
Kruchow, Jørgen [kommunebogholder Bramming]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 300, illustreret.*
Kultur Kulturlivet. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 78-83, illustreret.*
Kunst Husted, Vagn M.: Gudehovedet fra Bramming Hovedgård. I: Lokal-årbogen. 1994. Side 62-69.
Kunstnere [Marius Skov, Mogens Jessing] Kunst og kunstnere i Ribe amt. 1996. Side 14, 52, 98, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Jørgen Dinnesens Jernbanegade] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 84, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Marius Skov] Sys Hartmann. I: Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 7. 1998. Side 451-52.  (74.6)*
Kunstnere [Marius Skovs Bramming by og Snelandskab] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 87-88, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [P. Poulsen, kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i Esbjerg 2.10.1944] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 50-52, 435. (99.4)*
Kunstnere [Poul Poulsens Bramming kirke] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 85, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Poulsen, Gudrun, Størsbølgård, maler, levede 1918-1999]. I: Dansk kvindebiografisk leksikon. www.kvinfo.dk/side/170/bio/1862/*
Kunstnere [Skov, Marius] Weilbachs kunstnerleksikon. 3. udgave. Bind 3. Side 216. (99.4)*
Kurtz, Hans [ Præst Darum 1750, 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 576-77.*
Kurtz, Poul Hansen [sognepræst Darum/Bramming 1709-45]. Kristensen, Marius: Fra Ribe og Omegn på Christian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 467.*
Kvægpest [Darum, Gørding, Bramminggaard, Kjærgaard 1769-1770] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Årgang 1938. Side 47.*
Kæmpehøje [Bramming: tre kæmpehøje] Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale seværdigheder. Bind Jylland, 1995. Side 33. (91.15)*
Kæmpehøje [bronzealderhøj nordvest for Bramminge] Bruun, Karl: Esbjergegnen: den geologiske Udvikling og første Bebyggelse i Oversigt. 1939. Side 32, illustreret (91.15)*
Kæmpehøje [Deggehøj ved Terpagergård og Jundthøj ved Kragelund]. I: Frifelt, Salomon J.  og T. Tobiassen Kragelund: Vi hilser på Landsmænd. 1942. Side 107, 111. (91.15?)*
Kæmpehøje [kæmpehøj Sønder Bøel] Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale seværdigheder. Bind Jylland, 1995. Side 225 med kort. (46.4 Bøel)*
Kæmpehøje [Sønder Bøel] Dehhn-Nielsen, Henning: 348 oldtidsminder i Jylland. 1976. Side 131. (91.15)*
Kæmpehøje Andersen, H. Hellmuth: Sløjfede enkeltgravhøje ved Stejlgård. I: Kuml, 1961. Side 19-33, illustreret. [Iflg. DTI 1962. Side 228]. (91.1)
Kæmpehøje Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 1. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 41-53.
Kærgård Hegn, Stig: Kærgård Fattiggård. I: Lokal-årbogen. 2002. Side 117-132.
Landboforeninger Bramming og omegns Landboforening 75 år. 1971. 39 sider, illustreret. [med bidrag af Fred Boesen, K. Jakobsen, Laurids Kristiansen, Peder Rosendal, Frede Skouboe]. (63.06)*
Landboforeninger Vestergaard, C.: Landboforeningen for Bramminge og Omegn: 1896-1946. 1946. 41 sider, illustreret. (63.06)*
Landbohjemmet [Bramminge Landbohjem] Kristensen, Terkel: Kjære Broder. 1982. Side 157. (64.9)*
Landbrug [Darum, Bramming Hovedgård]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 4. Udskiftning. Side 63, 77. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Landbrug [kødeksport Chresten Sørensen Sevel, præst i Darum - og Peder Ulf 1702]. I: Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 151.*
Landbrug Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn. Side 114-120, illustreret.*
Landbrug Landbruget aktiviteter. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 45-47, illustreret.*
Landbrugscentret [i Bramming]. I: Ribe Amts Landboforeninger: jubilæumsskrift: 1905 - 75 år - 1980. Side 99, illustreret. (63.06)*
Landbrugsforeninger Aastrup med flere sognes Landboforening 1918-1968. 1968. (63.06)*
Larsen, Hans Marius [trafikassistent 1920]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1: Biografisk afsnit. Side 628, illustreret.*
Larsen, Hans Wilhelm [trafikassistent 1930]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1: Biografisk afsnit. Side 630, illustreret.*
Larsen, Johannes [Bramminge fiskeri]  Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979. Side 82. (99.4)*
Larsen, Peter Vilhelm [postmester Bramming]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 299-300, illustreret.*
Lauridsen, Cecilie [Endrup Posthus Kro 1863] Wulff, Hans: Esbjerg, min barndoms by. I: Fra Ribe Amt.  1964-67. Side 132.*
Ledvogterhuse se Vogterhuse
Legetøj Fogtmann, Marianne: Sigøjnerliv i skotøjsæsker [legetøj]. I: Lokal-årbogen. 1995. Side 77-83.
Lindegade Hegn, Stig: Lindegade 100 år. I: Lokal-årbogen. 2007. Side 141-143.
Loger se også Afholdsbevægelse
Lokalhistorie Lokal-årbogen Bramming. 1983- [udkom endnu i 2011]. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Bramming kommune. [Findes også som lydbog]. (46.4 Bramming)*
Lokalårbogen Hegn, Stig: Lokal-årbogen: 25 år: 1983-2007: emne-, billed-, forfatterregister. 2007. 82 sider.*
Lund, Paul Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 356-67, illustreret.*
Lund, Paul Husted, Vagn: Paul Lund, Bramming Hovedgaard, som jeg kendte ham. I: Lokal-årbogen.  1999. Side 56-65.
Lund, Paul Haahr, Poul: Paul Lund og de lettiske flygtningebørn. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 23-29.
Lund, Paul Ingemann Jørgensen, Claus: Herregårdshistorie. Samtale med Paul Lund. Land og Folk, 28.-29.12.1969. Med foto af Ebbe Wraae. (99.4)*
Lund, Paul Lindboe, Ole: Om Paul Lund og porno. I: Antydningens kunst. 1988. Side 81. (15.4)*
Lund, Paul Mathiasen, Ejner og Leif Ipsen: Flygtningelejren i Fitting. I. Fra Ribe Amt. Bind 25. 1990-92. Side 234-36, illustreret.*
Lykke, Kaj [Bramming kirke/Kaj Lykke]. I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4. Side 175, nr. 612. (39.13)*
Lykke, Kaj [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel]. I: Broby-Johansen, R.: Med Broby i Sydjylland. 1983. Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)*
Lykke, Kaj Bøggild Andersen, C.O. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 15. 1938. Side 9-12. [Også i 3. udgave. Bind 9. 1981. Side 228-30]. (99.4)*
Lykke, Kaj Christensøn, Søren: Rokkedrejerbogen. 1972. Side 75-76. (99.4)*
Lykke, Kaj Husted, Vagn M.: Det skete ved Vibæk bæk [Kaj Lykke]. I: Lokal-årbogen. 1997. Side 66-74.
Lykke, Kaj Jensen, Hans: Cai Lykke. I: Dansk biografisk Haandleksikon. 1923. Bind 2. Side 539. Med litteraturhenvisninger. (99.4)*
Lykke, Kaj Kaj Lykkes hovedløse Krop i Bramminge Kirke. En Højesteretsdom der var 200 Aar om at gå i Opfyldelse. I: Vestjyllands Socialdemokrat, 8.5.1922. [Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31. Side 473].
Lykke, Kaj Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side 175-76, illustreret. (99.4)*
Lykke, Kaj Larsen, Tommi: Kaj Lykke. I: Lokal-årbogen. 1996. Side 64-75.
Lykke, Kaj Larsen, Tommi: Kaj Lykkes hoved. I: Lokal-årbogen. 1997. Side 84-86.
Lykke, Kaj Lund, Paul: Kaj Lykke: en Beretning om Adelsmanden Kaj Lykkes tragiske Skæbne: Fra Kongens Yndling til Flugt for Livet og hans sørgelige Endeligt paa Bramminge Hovedgaard. 1973. 19 sider med illustration forestillende Kaj Lykke. [Også udgivet som lydbog]. (99.4)*
Lykke, Kaj Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 454-55, 779.*
Lykke, Kaj Rosenkrantz, Palle: Kaj Lykke. 1938. 282 sider (skønlitteratur)*
Lykke, Kaj Søkilde, Niels Rasmussen: Kaj Lykkes Fald med dets Forspil og Følger: (Tidsbillede fra det syttende og attende Aarhundrede): tildels efter tryckte Kilder. 1876. 88 sider. (99.4)*
Læger (Bramming) Nyland, Nick: De praktiserende læger i Danmark: 1800-1910: træk af det historiske grundlag for almen medicin. 2000. Side 115.*
Læger [Andersen, Peder, i Bramming 1880-84] Juhl, Magne: Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Bramming. I: Fra Ribe amt, 1994. Bind 26. Side 259-65, illustreret. (99.4)*
Læger [Ilsted, E.P. læge Vong 1846-50, 1865-92] Schmidt, August F.: En Tjenestekarls Levnedsløb [Peter Schmidt]. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59. Side 51-53.*
Læger Bak, Olaf: Lægebolig og sygekasse 100 år. I: Lokal-årbogen. 1992. Side 84-85.
Læger Hegn, Stig: Den gamle lægebolig revet ned. I: Lokal-årbogen 2006. Side 118-20.
Læger Juhl, Magne: Om læge Palmer N. Fenger i Bramming og Askov, Minnesota. I: Lokal-årbogen.  2007. Side 113-119.
Læger Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 76-88.
Læger Karkov, Johan P.: En landsbydreng blev læge. 1985. [Erindringer fra Stenderup og Bramming]. Side 37-66, illustreret.(99.4)*
Læplantning Ernstsen, Søverin: Læplantning - en miljøvenlig nødvendighed. I: Lokal-årbogen. 2000. Side 106-109.
Madsen [lærer Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen. 1981. Side 127.*
Madsen, Erik Haahr, Poul: Erik Madsen - en folkelig politiker. I: Lokal-årbogen. 2001. Side 66-71.
Madsen, Jep Mystisk dødsfald [arbejdsmand Jep Madsen 1899]. (Hovedstadspressen). I: Lokal-årbogen.  2004. Side 79-80.
Madsen, Karen Marie I: Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931. [dvs. 1932 eller senere]. Side 300, illustreret.*
Markeder [Endrup, Tømmerby, Ålbæk, Grygård] Kragelund, T. Tobiassen og Niels Møller: Nogle vestjyske Markeder. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945. Side 266-278.*
Markeder [folkemarkedet] Tobiassen Kragelund, T.: Tyendemarkeder. 1952. Side 16-31. (65.59)*
Markeder [Tømmerby] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 440-41.*
Markeder Husted, Vagn M.: Et par markedshistorier. I: Lokal-årbogen. 1998. Side 104-09.
Markeder Pedersen, Andreas K.: Til marked i Bramming. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 54-55.
Marsk [Sneum Marsken med Darum og Tømmerby].  I: Sjæklen 1982:14: Stormfloden d. 24. november 1981. Side 10. (55.9)*
Mejerier [Bramming]. I: Dansk Mejeristat: Odense… Ribe Amt. 1931. Side 463-64, illustreret.*
Mejerier Bak, Olaf: Koholdere i Bramming by var med til at starte mejeriet for 100 år siden. I: Lokal-årbogen. 2002. Side 80-82.
Mergel [lokalforening i Bramming af Vestjyllands Mergel forsyning] Skodshøj, Har.: Mergel og Kalk i Vest- og Midtjylland. 1947. Side 28. (69.89)*
Meteorologi [Lynkontrolstation ved Bramminge] Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10. Side 80. (55.8)*
Minder se Erindringer
Mindesmærker [Sct. Knuds kirke rummer et pompøst monument over søhelten og stiftamtmanden Carl  Christian Gabel] Manøe Hansen, S. og H.K. Kristensen: Glimt fra Ribe Amts fortid.. 1973. Side 30-31, illustreret. (73.08)*
Modstandsbevægelsen se Krige
Mogensen, Ferd. [tobakshandler Bramming]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 298-99, illustreret.*
Mogensen, Rogar Haahr, Poul: Rogar Mogensen og hans butik. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 18-22.
Mose, Søren Frederiksen se Frederiksen Mose, Søren
Mosser Pedersen, P.M.: Fortegnelse over Mosser iagttagne i Bramminge-Egnen i Aarene 1920-26. I: Flora og Fauna. 1929. Side 90-93. [Iflg. DTI 1929, side 131]. (57.4)
Muslinger [Flodperlemusling i Sneum år]. I: Danmarks natur. 1979. Bind 2. Side 434. (58.47)*
Møbelindustri Møbelbyen I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 40-42, illustreret.*
Møbelindustri N.A. Jørgensens Møbelfabrik Bramminge: 1911-1961. 1961. [28 upaginerede sider], illustreret.*
Mødestedet Bak, Olaf: En skole og et hus runder de 100 år. I: Vestjydske fortællere. Årgang 1997. Side 105-09.*
Møller [Bramminggaards Vandmølle] Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side 19-20, litteraturhenvisninger. 66.81 *
Møller, Tage Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsens mindesten]. I: Lokal-årbogen. 1989. Side 102-103.*
Nielsen, Johan Henry [jernbaneassistent, stationsforstander]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2: Biografisk afsnit. Side 801, illustreret.*
Nielsen, Johanne [overlærer Bramming 1918-60 + 1962] Kristensen, H.K.: Johanne Nielsen, nekrolog. I: Fra Ribe amt. 1962. Side 481-82, illustreret. *
Nielsen, Johanne Nielsen, Tage: Johanne Nielsen. Lærerinde og mandøboer, 2. I: Lokal-årbogen. 2006. Side 52-56.
Nielsen, Johanne Nielsen, Tage: Johanne Nielsen: Lærerinde og mandøboer, 1. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 30-35.
Nielsen, Magnus G. Det handler om SiD og - fodbold. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 29-30, illustreret.*
Nielsen, Niels [landbetjent]. I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931. [dvs. 1932 eller senere]. Side 300, illustreret.*
Nielsen, P. [Fotograf] Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. KÅ. 1986. Side  614.*
Nissen, Hans Jørgen [Gårdrejer, Nørå, Bramming]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund. 1929. Side 394, illustreret.*
Noveller Fenger, Palmer N.: Fra Svenskekrigens tid. I:  Lokal-årbogen. 2007. Side 120-123.
Nørregade Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1991. Side 97-102.
Nørregade Hegn, Stig: Nørregade: huse og mennesker: fra Trianglen til Møllegade. 2006. (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter).
Nørå [1747-52] Christensen, J. Carl: Nøraa Byes Vide og Vedtægts Bog. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1944. Side  113-119.*
Nørå [Såsæd]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 11. Omsorgen for god Saaesæd. Side 122. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Nørå Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundrede - belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Nørå Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909). Side 113.*
Nørå Plantage Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistrikter 1984. Side 308-10. (63.4)*
Obelitz [Nielsen, M., lærer i Gørding og Obelitz, Bramming Nygård] Tang Kristensen , Evald: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. 1987. Bind 3: Tillægsbind 4. Nr. 214.
Oettinger, Hans Dagligliv i butikken - Brugsen i gamle dage. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 66-68, illustreret.*
Oldtiden se Arkæologi
Olesen, C.K. [Fotograf] Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. KÅ. 1986. Side 633.*
Olesen, C.K. Bak, Olaf: Manden bag kameraet [C.K. Olesen]. I: Lokal-årbogen. 1984. Side 67-75.
Olesen, Ole Jørgensen [bestyrelsesformand Bramming Andelsmejeri fra 1930]. I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 464, illustreret.*
Palmehaven [restaurant Bramming].  I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931. [dvs. 1932 eller senere]. Side 298, illustreret.*
Palmehaven Bak, Olaf: Palmehaven [restaurant]. I: Lokal-årbogen. 1987. side 82-84.
Palmehaven Hoffmann, Birthe: Kroer i Bramming [Beiers Hotel, Sommerlyst, Palmehaven, Jernbanerestauranten]. I: Lokal-årbogen. 2008. Side 51-57.
Pazur, Wanda Nielsen, Tage: Polske Wanda [Pazur]. I: Lokal-årbogen. 2006. Side 57-60.
Pedersen, A.C. [overportør]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2: Biografisk afsnit. Side 892, illustreret.*
Pedersen, Mads [salg af gård i Terp til Poul Frandsen, Debel, 1661]. I: Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005. Side 107.*
Pedersen, Michael Marinus [Overportør]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2: Biografisk afsnit. Side 921, illustreret.*
Pedersen, Søren Møller [togbetjent, f. 1897]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2: Biografisk afsnit. Side 938, illustreret.*
Pedersens Hotel Sørensen, Helma: Det lille juletræ (Jul under 2. Verdenskrig) [Bramming]. I: Fra Ribe amt. Bind 28. 2000. Side 314-15.*
Personlige Friheds Værn Bundsgaard, Inge: Afholdsbevægelse, krokampe og "Den Personlige Friheds Værn". I: Lokal-årbogen. 1988. Side 62-75.
Pest [krig og pest] Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde - 1965. Side 112-16. (96.2)*
Pest se også Kvægpest
Petersen, Jens Peter [mejeribestyrer Bramming Andelsmejeri fra 1902]. I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 464, illustreret.*
Petersen, Marie Min livshistorie [Gørding 1920-23, Bramming 1923-]. Eget forlag, 1966.  [Industritrykkeriet, Bramming]. Side 88-90, 90-94. (99.4)*
Petersen, Thorvald Hansen [jernbaneassistent]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2: Biografisk afsnit. Side 978, illustreret.*
Plantager [Bramming]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 184. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Planteskoler Bak, Olaf: Th. Jensens Planteskole. I: Lokal-årbogen 1991. Side 53-56.
Posthuse Bramming Posthus. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 110.
Postvæsen [Bramming] Buchwald, Elisabeth: Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen: Kulturministeriet, 2002. Side 26 (28), illustreret. www.kuas.dk/tjenester/publikationer/*
Postvæsen [post til Kikkenborg] Tang Kristensen, Evald: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv.  1987. Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 190. (65.86)
Pottemagere [Anton Rasmussen, Bramming 1873-1948] Tobiassen Kragelund, T.: Potter og kar. 1950. Side 22-37, illustreret.*
Poulsen, Gudrun [Størsbølgård, maler, levede 1918-1999]. I: Dansk kvindebiografisk leksikon. www.kvinfo.dk/side/170/bio/1862/*
Poulsen, Niels [møller i Bramming 1843-1927] Frifelt, Salomon J. og T. Tobiassen Kragelund: Afsides Kroge midt i Verden. 1943. Side 109, 112. I: Lidt om en vestjydsk Handelsslægt: [Tanderup] Frøsiggård og Hunderup Møllegård. (39.43)*
Poulsen, P. [kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i Esbjerg 2.10.1944] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 50-52, 435. (99.4)*
Poulsen, P[oul] L[aurits] [jernbaneassistent]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2. Biografisk afsnit. Side 993, illustreret.*
Poulsen, Peder [stationsforstander Bramming]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 299-300, illustreret.*
Poulsen, Poul [Poul Poulsens Bramming kirke] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 85, illustreret. (74.6)*
Præster [Darum, Gørding, Bramminge, Nykirke] Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1946. Side 389, 390.*
Præster [Gad, Elieser Theofilius, præst Darum 1860-76]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske … bidrag til en dansk præste- og sognehistorie … 1849-1949. Bind 9A. 1966. Side 131.
Præster [Grønlund, David præst Darum 1777-84] Schmidt, August F.: David Grønlund. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Side 1939/10-11.*
Præster [Grønlund, David, præst Darum 1777-84] Jantzen, A.: David Grønlund. I: C.F. Bricka: Dansk biografisk Leksikon. Bind 6. 1892. Side 271-72.  http://runeberg.org/dbl/6/0273.html*
Præster Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I: Kirkehistoriske Samlinger. 1889-91. Side 162-64. [Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 317].
Pugh, L.H. [overportør]. I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2 Biografisk afsnit, side 996, illustreret.*
Rantzau, Johan [ejer af Bramming hovedgård] Herman Madsen: Johan Rantzau til Bramming. I: Fyns Tidende, 4.5.1958 [findes i Byhistorisk arkiv].*
Rasmussen, Anton [Pottemager, Bramming 1873-1948] Tobiassen Kragelund, T.: Potter og kar. 1950. Side 22-37, illustreret.*
Restauranter se Kroer
Ribevej Hegn, Stig: Ribevej: huse og mennesker. 2007. (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter).
Rosenkrantz, Vibeke Lund, Paul: Fru Vibeke Rosenkrantz og hr. Erik Krag til Bramming. 1976. 12 sider. [også i: Jul i Vestjylland. Årgang 1951, ifl. FRA.   1953. Side 187]. (99.4)*
Sagn [Bramming kirke/Kaj Lykke, Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri]. I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 175, nr. 612. Bind 2, side 60, nr. 80. Bind 5, side 215, nr. 777. (39.13)*
Sagn [Bramming kirke/Kaj Lykke, Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri]. I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 175 nr. 612. Bind 2, side 60, nr. 80. Bind 5, side 215, nr. 777. (39.13)*
Sagn [Bramminge Hovedgård]. I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland. 1984. Nr. 6. Side 22-23. (39.13)*
Sagn [Sct. Knuds kilde]. I: Svane, Siegfred: Danske helligkilder og lægedomskilder. 1984. Side 268, nr. 2695. Med litteraturhenvisninger. (39.3)*
Sagn [Spøgeri på Bramminge kirkegårdsdige]. I: Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10. Side 164. (39.3)*
Sagn [St. Knuds Kilde]. I: Schmidt, Aug. F.: Danmarks Helligkilder. 1926. Side 155, nr. 2695. (39.3)*
Sange Benmoyal, Helle: Bramminge-sange. I: Lokal-årbogen. 1990. Side 64-73.
Sangforeninger Andersen, Thomas R.: Bramming Sangforening (Mandskor). I: Lokal-årbogen.1988. Side 41-47.
Sangforeninger Bramminge Sangforening 1914-1949. 1949. (78.06)*
Schneider, Charles [manufakturhandler]. I :Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 [dvs. 1932 eller senere]. Side 299, illustreret.*
Schou, P. Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P. Schou, Bramming]. I: Lokal-årbogen 1989. Side 84-88.
Schultz, Holger August (1895-1977) Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen.  1984. Side 82-83.*
Sct se Skt
Sejlads [SneumÅ Tømmerby] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 440-41.*
SiD Det handler om SiD og - fodbold. [Magnus G. Nielsen]. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 29-30, illustreret.*
Skak, Jens Knudsen [Tømmerby] Tobiassen Kragelund, T.: Gamle Gaarde i Sønder- og Vestjylland. I: Maagen. Årgang 1947. Side 16, illustreret.*
Skast Herred Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side 851-52. (46)*
Skatter Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, 1948-49, 1952. [Iflg. Lokale småtryk, 1. Side 248]. (33.8)
Skatteydere [1920/21] Danmark: Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 116, 118.*
Skibsfart [træhandel Tømmerby] Jacobsen, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. 1937. Side 245. (65.9)*
Skjærbæk, Anders Elius Olesen [Murermester, Bramming]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund. 1929. Side 394, illustreret.*
Skole i 100 år: Bakkevejens Skole 1906-2006. Redaktion: Hans Christian Fuglsang, Karen Marie Haahr, Knud Jensen, Minna Jensen, Dorthe Rohwer. Udgivet af Bakkevejens Skole. 2006. 79 sider.*
Skoler [ Darum, Ll. Darum, Bramming 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 577.*
Skoler [Bramming, Bramming Efterskole]. I: Danske Byer og Sogne: historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931.  [dvs. 1932 eller senere]. Side 295.*
Skoler [Bramminge]. I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970. 1974, illustreret. Side 36-39. (37.36)*
Skoler [overlærer Bramming 1918-60 + 1962] Kristensen, H.K.: Johanne Nielsen, nekrolog. I: Fra Ribe amt. 1962. Side 481-82, illustreret.*
Skoler Bakkevejens skole 1906-1981: jubilæumsskrift. 1981. (37.5)*
Skoler Gotfredsen, Bent: [Avisudklip og dokumenter om] Bramming bys skolehistorie. 1980. [Heri: A.H. Manich: Skoleforhold i Bramminge Sogn, 1948]. [haves på Byhistorisk Arkiv].*
Skoler Holger: En Mønsterskole i Bramminge. I: Danmarks kommunale Efterretninger. 1906-07. Side 341-42. [Iflg. Chr. Heilskov. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22. Side 297].
Skoler Nielsen, Tage: Johanne Nielsen: Lærerinde og mandøboer, 1. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 30-35.
Skomagere Rohde-Johansen, Eigil: Små træk af skomageriets historie. I: Lokal-årbogen. 1990. Side 49-56.
Skov, Marius [Marius Skov: gengivelse af Landskab, sne] Kunst og kunstnere i Ribe amt. 1996. Side 14, illustreret. (74.6)*
Skov, Marius [Marius Skovs Bramming by og Snelandskab] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 87-88, illustreret. (74.6)*
Skov, Marius Petersen, Dorthe: Kunstmaler Marius Skov. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 56-72. [Genoptrykt i: Udstillingskatalog Marius Skov: maleriudstilling: Bakkevejens Skole. 1994].
Skov, Marius Sys Hartmann. I: Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 7. 1998. Side 451-52. (74.6)*
Skov, Marius Udstillingskatalog Marius Skov: maleriudstilling: Bakkevejens Skole. 1994.*
Skov, Marius Weilbachs kunstnerleksikon. 3. udgave. Bind 3. Side 216. (99.4)*
Skove [Kærgård, Terp, Smedegård, Varhoelund, Sdr. Gørding, Lourup]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side 180. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Skt Ansgar Kirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 30-31. Hefte ved Ebbe Nyborg og Mogens Vedsø. 1995. Side 3102-3108, illustreret.*
Skt Ansgar Kirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side 24. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der Umgebung].*
Skt Ansgar Kirke Friis, P.: St. Ansgar Kirke (Vore Kirker). I: Vestkysten, 7.2.1919. [Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35. Side 356].
Skt Knuds Kilde Husted, Vagn M.; Sct. Knuds Kilde. I: Lokal-årbogen. 2000. Side 122-127.
Skt Knuds Kilde [Sct. Knuds kilde]. I: Svane, Siegfred: Danske helligkilder og lægedomskilder. 1984. Side 268, nr. 2695. Med litteraturhenvisninger. (39.3)*
Skt Knuds Kilde [St. Knuds Kilde]: I: Schmidt, Aug. F.: Danmarks Helligkilder. 1926. Side 155, nr. 2695. (39.3)*
Skt Knuds Kirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 30-31. Hefte ved Ebbe Nyborg og Mogens Vedsø. 1995. Side 3063-3101, illustreret.*
Skt Knuds Kirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side 23. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der Umgebung]*
Skt Knuds Kirke Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2 (bind 23): Ribe Amt. 1965. Side 1021-22, illustreret. (46)*
Slagterier [Andelshavere i Esbjerg Andels-Svineslagteri fra Bramming]. I: Frifelt, Salomon J.: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. Side 199-200, 290, 494. (66.85)*
Slagterier [Planer om svineslagteri i Bramming. I: Ribe Amts Tidende, 5.1.1888. (66.85) [Iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. Side 183].
Smede [Bastian Andersen, 1690erne i Høe] Kusk, Jens: Smede og stenhuggere i Tjæreborg. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 249-53.
Smedegård [Skove]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side 180. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Smugleri [Kikkenborg Kro]. I: S. Alkjærsig: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde fra omtrent 1838 til 1850. Særtryk: Fra Ribe amt. 1911. Side 30. (34.31)*
Smugleri [Kikkenborg] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 153, 154, 175, 176.*
Snekastere Bak, Olaf: Det lignede i hvert fald hoveri - ulønnede snekastere i 30erne. I: Lokal-årbogen. 2001. Side 101-103.
Sneum Å [1685, fiskeriretten] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 418, 428.*
SneumÅ [Færgested, sejlads] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 438-41.*
Sneum Å [Sneum Bro, 1643] Böhme, Klaus R. : Lennart Torstensson und Helmut Wrangel in Schleswig-Holstein und Jütland 1643-45. I: Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte, 1965. [Iflg. Fra Ribe Amt. 1964-67. Side 475].
Sneum Å Kragelund, T. Tobiassen: Ved Sneum å. I: Maagen, Årgang 1944. Side 10-11, illustreret.*
Sneum Å Sneum, Christian: Sneum Å [broer, færger]. I: Maagen. Årgang 1956. side 10-11.*
Sneum Å Sørensen, J. Chr.: Fiskeriet i Sneum Aa: efter lærer M.K. Sørensens indsamlede Materiale. I: Esbjerg Avis, 3.-6., 24.-30.10., 1.-4.,7.-11. og 15.11. 1893. [Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31. Side 817].
Sneum Å Sørensen, J.M.: Regnbueørreden i Sneum Aa. I: Danske Fiskeritidende. 1941. Side 486-488. (63.9) [Iflg. DTI 1941. Side 258].
Sneum Å. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 16. Produkternes Afsætning. Landtransport. Vandtransport. Side 136. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Socialistisk Ungdoms Forbund [Bramming Afdeling]. I: Ejnar H. Tønnesen: Brydningsaar. 1930. Side 108. (32.26)*
Sogneråd [Gørding, Vejrup, Darum, Bramming, Hunderup, V. Nykirke] I: Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (dvs. 1932 eller senere). Side 290, 291, 292, 301, 303, 316.*
Sogneråd I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932. 1932. Side 52. (36.06)*
Sognerådsformænd Haahr, Poul : Erik Madsen - en folkelig politiker. I: Lokal-årbogen, 2001. Side 66-71.
Sommerlyst Hoffmann, Birthe: Kroer i Bramming [Beiers Hotel, Sommerlyst, Palmehaven, Jernbanerestauranten]. I: Lokal-årbogen. 2008. Side 51-57.
Sparekasser [Interiør fra Bramminge Filial] Landbosparekassen for Ribe og Omegns: 1886 13. marts 1936. 1936. Side 37, illustration. (33.221)*
Sparekasser Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. I: Lokal-årbogen. 2001. Side 72-75.
Spejderbevægelsen Kjellberg, Hanne og Søren Peter Thomsen: Sct. Georgsgildet i Bramming. I: Lokal-årbogen. 1990. Side 41-45.
Spejdere Hejbøl, Karen: Spejderlivet i Bramming. I: Lokal-årbogen., 1999. Side 39-44.
Sport Bramming Boldklub 1899-1999: jubilæumsskrift august 1999. Eget forlag, 1999. 35 sider, illustreret.*
Sportsforeninger se Idrætsforeninger
St se Skt
Stagård, Chr. [vognmand Bramming]. I: Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979. [Side 18, illustreret]. (99.4)*
Stednavne [Bramming, Bøel, Darum, Endrup, Endrupholm, Grimstrup, Gørding, Hunderup, Kragelund, Lovrup, Nørå, Omme, Ravnsø, Sejstrup, Tange, Terpager, Vejrup, Vong]. I: Jørgensen, Bent: Stednavne ordbog. 2. udgave. 1994. Side 43, 51, 58, 70, 70, 78, 104, 131, 164, 184, 217, 219, 229, 246, 292, 294, 312(?), 339. (89.684)*
Stednavne Nissen, provst: Stednavnenes Betydning i Gjørding Herred: Foredrag hold ved Historisk Samfunds Møde i Gjørding. I: Esbjerg Avis, 4.12.1908. [Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31. Side 818].
Stejlgård [Holdensen, Annette, væver, barndom i Bramming] Warburg, Lise et al.: Frihed til at væve. 1979. Side 4-6. (99.4)*
Stejlgård Andersen, H. Hellmuth: Sløjfede enkeltgravhøje ved Stejlgård. I: Kuml, 1961. Side 19-33, illustreret. (91.1) [iflg. DTI 1962. Side 228].
Stenhovede fra Glejbjerg, se Trehovede
Storegade Hegn, Stig: Storegade – lige: huse og mennesker. 2009. (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter).
Storegade Hegn, Stig: Storegade – ulige: huse og mennesker. 2008. (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter).
Storegade Tre huse i Storegade [Bramming] forsvandt. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 111.
Storke Thellesen, Peder V.: Bramming som storkeby. I: Lokal-årbogen. 1986. Side 87-96.
Stormfloder Stemann, G.: Stormfloderne på Ribe Amts Vestkyst i December 1909 og November 1911. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 709, 23, 24, 35, 36.*
Størsbøl [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 183. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Størsbøl Mejdahl, Ulla: Jamen, hvordan vidste I, at der var noget her? [arkæologisk udgravning Sdr. Vejrup og Størsbøl]. I: Lokal-årbogen. 1994. Side 55-61.
Størsbøl Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i det attende Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909). Side 158.
Størsbøl Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1996. Side 82-85. Litteraturhenvisninger.*
Svampe Pedersen, P,M.: Nogle sjældnere Svampe fra Bramminge-Egnen. I: Flora og Fauna. 1931. Side 126-27. (57). [Iflg. DTI 1931. Side 126].
Svenskerkrigene Kaae, Bue: Det onde år 1659. I: Lokal-årbogen. 1985. Side 55-70.
Sygdom Hvis det var dit barn [husmand Niels Jensens fra Terp]. (Hovedstadspressen). I: Lokal-årbogen.  2004. Side 78.
Sygehjem Bak, Olaf: Bramming fik et sygehjem. I:  Lokal-årbogen. 1986. Side 79-80.
Sygekasser [Bramming]. I: Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931. [dvs. 1932 eller senere]. Side 298, illustreret.*
Sygekasser Bak, Olaf: Lægebolig og sygekasse 100 år. I: Lokal-årbogen. 1992. Side 84-85.
Sygekasser Mogensen, Ferd.: Bramminge Sygekasse. Jubilæumsskrift 1892-1942. 1942. 16 sider (38.18)*
Sørensen, Guttorm Lauridsen, Jens M. Min Slægts historie. Bind 5. 1943. Guttorm Sørensen og Kikkenborg Kro. Side 261-64. (99.94)*
Sørensen, Guttorn Nielsen, H [tidl. stationsforstander]: Øjebliksbillede fra ”Kikkenborg” i Bramminge omkring Aarhundredeskiftet. I: Maagen.  Årgang 1947. Side 5-6, illustreret.*
Sørensen, Jacob [arbejdsmand, Bramming]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund,.1929. Side 394, illustreret.*
Teglværker [bygning af ringovn i Bramming]. Ole Videbæk. I: Mark og Montre. 1980. Side 82, illustreret.*
Teglværker Andersen, Jefrey: Teglværker i Bramming kommune. Eget forlag, 2004. 68 sider, illustreret. ISBN 87-90108-31-0. 75 kr. + forsendelse.*
Telefonbøger se Vejvisere
Telefoncentraler [Bramming, Grimstrup, Endrup, Gørding, Lovrup, Sejstrup, St. Darum, Vejrup] Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 6, 8, 12, 13, 19, 23, 25, 28. (65.87)*
Telefonvæsen Bak, Olaf: "Hallo" første gang for 100 år siden[telefon]. I: Lokal-årbogen. 1987. Side 79-81.
Termansen, Simon [forpagter Bramming Hovedgård 1731 ca.] Otto Smith: Simon Termansen. I hans: Ribe Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7. Side 343.*
Terp [Skove]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side 180. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Terp Ribe(amtskommune). Amtsrådet: Heder i Ribe amt. 1986. Side 35: Terp Ris. (50.26)*
Terpager [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 413.*
Terpager [engvanding, vindmøller]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens Beskaffenhed. Side 16. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Terpager [gård] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 441-42.*
Terpager [Terpager, Tømmerby]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949 (1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 345-350. (27)*
Terpager Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 753.*
Terpagergård [Deggehøj ved Terpagergård og Jundthøj ved Kragelund]. I: J. Frifelt, Salomon og T. Tobiassen Kragelund: Vi hilser på Landsmænd. 1942. Side 107, 111. (91.15?)*
Thomsen, H.T. Upolitiske oplysningsforening fra provisorieårene: smed H.T. Thomsen og A.C. Meyer. (Hovedstadspressen). I: Lokal-årbogen. 2004. Side 64-65.
Thomsen, Hildur Boligforeningen startede udviklingen: Hildur Thomsen har ordet. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 18-23.*
Thomsen, Jens Peder [f. i Terp Ilsted 1864] Tobiassen Kragelund, T.: Tyendemarkeder. 1952. Side 22-27. (65.59)*
Thomsen, Niels Stykgodskørsel gennem 64 år. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 59-60, illustreret.*
Thue Jensen, Jens se Jensen, Jens Thue
Timmermann, Kurt En arbejder i Bramming under Besættelsen [Kurt Timmermann]. I: Lokal-årbogen.  2005. Side 122.
Tingbøger Hegn, Stig: Tingbøger. I: Lokal-årbogen.  2007. Side 150-151.
Tobaksforretninger Haahr, Poul: Rogar Mogensen og hans butik. I: Lokal-årbogen. 2005. Side 18-22.
Toldpæle [SneumÅ, Terpager, Kikkenborg, Gørding] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 139.*
Toldpæle [Terpager] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 169.*
Tonnesen, Sigvald Tonnesen, Sigvald: En barndom i Tømmerby. I: Lokal-årbogen. 2004. Side 15-24.
Tonnesen, Tonnes [Bygmester, Bramming]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund. 1929. Side 394, illustreret.*
Trafik [EndrupPosthus 1652 ved SneumBro] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 429-38.*
Tragtbæger Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup]. I: Mark og Montre. 1977. Side 5-17. (76.236)*
Trehovede [BrammingHovedgård] Larsen, Hans Jørgen L.: Årbogens forside. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. Side 293.*
Trehovede [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel]. I: Broby-Johansen, R.: Med Broby i Sydjylland. 1983. Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)*
Trehovede Amatør fandt granithoveder: Uløst gåde om stenhoveder fra Glejbjerg og Bramming Hovedgaard - kan nu ses på museet [i Esbjerg]. I: Vestkysten, 13.2.1987, illustreret. (91.1)*
Trehovede Husted, Vagn M.: Gudehovedet fra Bramming Hovedgård. I: Lokal-årbogen. 1994. Side 62-69.
Trehovede Høgsbro Østergaard, K.: En trehovedet gud? To mærkelige stenskulpturer fra Glejbjerg og Bramminge. I: Kuml, 1954. Side 55-77, illustreret. (med litteraturhenvisninger) (91.1)* [anmeldelse af H.K. Kristensen. I: Fra Ribe Amt. Bind 13. 1952/55. Side 657-59, illustreret].*
Trehovede I: Nancke-Krogh, Søren: Stenbilleder i danske kirker. 1995. Side 20, illustreret - med frottage. (91.1)*
Træ [træhandel Tømmerby] Jacobsen, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. 1937. Side 245. (65.9)*
Tværsig [Tyveri af får tilhørende Eske Sørensen, 1661] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 1. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 21. 2004. Side 39-41.*
Tyveri [Får tilhørende Eske Sørensen, Tværsig, 1661] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 1. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 21. 2004. Side 39-41.*
Tømmerby [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 413.*
Tømmerby [enge]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens Beskaffenhed. Side 42. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Tømmerby [Husted, Frederik] Frifelt, Salomon J.: Fra Vildormen til Baconsvinet. 1938. Side 383, 391, illustreret. (99.4)*
Tømmerby [Sejlads SneumÅ, marked] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 440-41.*
Tømmerby [Skak, Jens Knudsen] Tobiassen Kragelund, T.: Gamle Gaarde i Sønder- og Vestjylland. I: Maagen. Årgang 1947. Side 16, illustreret.*
Tømmerby [Sneum Marsken med Darum og Tømmerby] Stormfloden d. 24. november 1981. I: Sjæklen. 1982:14. Side 10. (55.9)*
Tømmerby [Terpager, Tømmerby]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 345-350. (27)*
Tømmerby [træhandel Tømmerby] Jacobsen, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. 1937. Side 245. (65.9)*
Tømmerby Bak, Olaf: Karens tid i Tømmerby: djærv bondepiges dagbog om livet på landet i 1919. I: Lokal-årbogen. 2003. Side 99-108.
Tømmerby Nielsen, Leif Chr.: Nogle grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid i Sydvestjylland. I: Mark og Montre. 1984. Side 44-46, illustreret. (91.115)*
Tømmerby Tobiassen Kragelund, T. og Niels Møller: Nogle vestjyske Markeder. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945. Side 267-270, 276-277.*
Tømmerby Poulsen, Doris og Tage Nielsen: Tømmerby. I: Lokal-årbogen. 2010. Side 22-36.
Tømmerby Tobiassen Kragelund, T.: Gamle minder ved Sneum å. I: Maagen. Årgang 1957/58. Side 40.*
Tømmerby Tonnesen, Sigvald: En barndom i Tømmerby. I: Lokal-årbogen. 2004. Side 15-24.
Tømmerby Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 753.*
Udstykning [Bramminge Hovedgaard, Bramminge Nygaard, Haragergaard] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39. Side 101-102, 102.*
Ugeaviser Søllinge, Jette Drachmann: Lokalpressen: Danmarks lokale ugeaviser og distriktsblade 1850-2003. 2005. Side 397-99: Bramming kommune.*
Ungdomsforeninger [Bramming, Darum, Endrupholm, Gørding] Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979. Side 27, 49, 79-80, 95, 107, 128-29, 137, 154, 175. (37.86)*
Urmagere [mesterliste for Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 36…66. (68.13)*
Vandforsyning Byens vandforsyning. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne. Redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 48-49, illustreret.*
Vandmøller se Møller
Vandpumper Bak, Olaf: Træpumper fra Bramming. I: Lokal-årbogen. 1993. Side 108-111.
Vandpumper Wolthers, Carl P.: Træpumper [vand-]. I: Lokal-årbogen. 1986. Side 71-72.
Veje [Gørding Herred]. I: Dalgas, C: Ribe Amt: Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. Kjøbenhavn, 1830. 16. Produkternes Afsætning.Landtransport. Vandtransport. Side 135. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).*
Veje Lidegaard, Mads: Ravvejen. 1988. Side 214-16, 219-21, 225. Kort side 222-23. (65.82)*
Vejvisere Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, 1948-49, 1952. [Iflg. Lokale småtryk, 1. Side 248]. (33.8)
Venstre [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs Petersen: Jens Busk. 1943. Side 35-36, 152-56. (32.8)*
Venstre Just, Flemming: De første venstreforeninger. I: Lokal-årbogen. 1986. Side 50-54.
Vestergaard, Gunde [Nørå]. I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn. Side 298, illustreret.*
Vider [Darum, Nørå, Vong, Lourup, Sejstrup] Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundede - belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Vider [Nørå 1747-52] Christensen, J. Carl: Nøraa Byes Vide og Vedtægts Bog. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1944. Side 113-119.*
Vind, Johan Christian [Gørding-Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 66. (68.13)*
Vogterhuse Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1997. Side 98-104.
Vogterhuse Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1998. Side 112-14.
Wormskiold, Henrik Christian [ejer Bramminge Hovedgaard 1749-1760] Rosenørn-Teilmann, J.K.: Om Slægten Wormskiold. 1902. [Iflg. DBL]. (99.4)
Wormskiold, Peder [rentekammerdeputeret, 1750 (Bramming Hovedgård?) - 1824]. Harald Jørgensen. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. udgave. Bind 26. 1944. Side 302-03. (99.4)*
ZoneRedningskorpset [Bramminge]. I: Zone-Redningskorpset til lands. 2. udgave. 1986. Side 39.
Ægpakkeriet Andersen, Thomas R.: Farup-Hansens Ægpakkeri [Bramming]. I: Lokal-årbogen. 1992. Side 97-108.
Øllgård, Terman Lund, Paul: En vestjysk herregårdsslægt [Termann Øllgård]. I: Maagen. Årgang 1951. Side 40-41, illustreret.*
Øllgaard, Niels Rasmussen [1777 Bramming] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14. Side 424.*
Øllgaard Slægten Albert Fabritius. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 26. 1944. Side 539. (99.94)*
Bibliografien omfatter fænomener der tidsmæssigt afgrænses af ca. 1945. Den grunder sig på et langt bibliotekarisk liv i Bramming. Det er først og fremmest ting, jeg er stødt på under mit arbejde, men bibliografien er ikke så nøjagtig når det drejer sig om de sidste 10 års udgivelser, hvor jeg har været pensionist. En række værker er systematisk gennemgået, men f.eks. ikke lokale aviser. Det overvejende flertal af posterne fandtes i Bramming bibliotek, i lokalsamlingen, eller lokalmagasin, i hvert fald indtil 2000. Den uforkortede udgave af bibliografien, der omfatter Bramming 1970-kommunen - altså også Gørding, Darum o.s.v. - kan ses på Bramming Byhistoriske Arkivs hjemmeside, www.brammingby.dk.
* Angiver at jeg(SH) selv har set bogen/artiklen.

Tilbage til indhold