Kirkegård - Bramminginfo

Gå til indhold

Kirkegård

Kirkegårdsproblemer

Indtil den nye kirkegård blev taget i brug i januar 1914 skete alle begravelser på den gamle kirkegård ved Sct. Knuds kirke, men allerede i 1910 var der problemer. Redaktør Thomsen skrev: Vore kirkegårdsforhold er af en så miserabel beskaffenhed at den kraftigste protest må rejses derimod ved enhver eneste lejlighed. I torsdags trådte de skandaleagtige og uforsvarlige tilstande på vor kirkegaard frem i lyset, og de er af den art, at såfremt der skal graves en grav til lig, må der graves en 3-4 op forinden. Ved siden af graven var henkastet hovedskallen af et voksent menneske til offentlig skue for hele følget.

Den slags hensynsløshed må nærmest skyldes graveren, men når graveren ikke er i besiddelse af så megen taktfølelse, at han af sig selv kan fjerne slige genstande, må kirketilsynet beordre ham hertil. Thomsen havde været til skrædder Andr. K Jensens kones begravelse dagen før. Tidligere på året havde smed Thomsen også rejst sagen på Borgerforeningens generalforsamling hvor han sagde: De nuværende kirkeforhold er en skandale, når man graver et lig ned skal man grave to op.

Bedre blev det ikke af at bønderne mente at man bare kunne købe et (lille) stykke jord ved siden af den gamle kirkegård. Det medførte en stor artikel med overskriften Kirkegårdsstriden i Bramming. Med følgende underrubrikker: En deputation fra Borgerforeningen og sognerådet til ministeriet. Hvor skal de døde hvile? Et livligt møde. Skarpe protester. En resolution. På et møde som Borgerforeningen havde indkaldt på Kikkenborg blev der vedtaget en skarp protest mod den hån landboerne havde vist mod stationsbyens beboere. En resolution om anlæggelse af en kirkegård ved stationsbyen vedtaget aldeles enstemmigt og under stormende bifald.

Kirkeorglet – ’ En fin måde at tigge på’
Knæk sablen, bryd kronen, styrt kirken! – sådan var der en parole der lød, og kirken var altså ikke socialdemokraternes yndlingsret. Da der skulle nyt orgel til Sct. Knuds kirke, kom der følgende salve: Kirketjeneren er gået rundt i byen med et opråb om at give en skærv til et orgel til kirken. Opråbet er undertegnet med hr. Eich, Bramming Hovedgård i spidsen. Et par instrumentmagere i byen har givet tilbud men er blevet skuffet da hr. Eich allerede havde truffet aftale med en instrumentmager fra Horsens. Det er en løjerlig fremgangsmåde med at afklapse sognets beboere. .. For et års tid siden var der nogle behjertede mennesker der satte sig i spidsen for en indsamling til en fattig familie som var i den yderste nød på grund af langvarig sygdom. Sikke et ramaskrig der da lød ud over sognet. Sagen blev endda optaget til debat på et offentligt kommunalt vælgermøde, hvor der faldt udtalelser, at det var at brandskatte beboere i sognet. Det var i alle tilfælde dog at hjælpe mennesker i nøden. Derimod er en indsamling til et orgel snarere en brandskatning.

Tilbage til indhold