Laumanns Bramming - Bramminginfo

Gå til indhold

Laumanns Bramming

Laumanns Bramming – fotografier fra 1960erne

En bog skrevet i 2021, og udgivet af Bramming Byhistoriske Arkiv, december 2021.
Redaktion: Poul Søgaard Pedersen
Tryk: KOPI & PRINT ved Holger Brørup Hansen, Bramming.
Bogens billeder er lavet på baggrund af en aflevering i arkivet.
Billederne kan ses online i fuld størrelse her: Åben album på ny fane
I albummet kan klikkes på et billede og billedet åbnes i et "manuelt" slideshow. Automatisk slideshow kan startes og stoppes ved tryk på mellemrumstangenten. I det manuelle slideshow vil der ved klik på vises billedets position på Google map.
Ved klik på    vises albumoversigten. Ved klik på     startes automatisk slideshow. Ved klik på vises en ekstra tekst til billedet.


Billederne kan ses på kort i fuld størrelse her: Åben kort på ny fane

Kortet kan skifte mellem Map-visning og Liste-visning ved klik på "List view".
Donationen
Bramming Byhistoriske Arkiv fik i 2020 en gave af Flemming Laumanns børn. Gaven bestod af tusindvis af negativer, sort/hvide og farve, samt en del positive billeder.
Flemming Claus Laumann blev født i Kolding 18. november 1934 og døde i Bramming den 15. marts 2008.
Flemming Laumann blev i 1953 uddannet som bager, og bagefter tog han uddannelsen som fotograf. Han fik næringsbrev, som fotograf i Bramming 23.3.1959, og så flyttede familien til Bramming. De boede de første år Nørregade 25 - på hjørnet af Møllegade og Nørregade, hvor Peter Andersen drev købmandsforretning. Senere flyttede familien ud i boligforeningen på Ribevej 33.
I 1959 blev forretningen etableret i lejede lokaliteter i forhuset i Storegade 28. I 1964 købte Laumann matriklen Storegade 28 af VVS-installatør Svend Aage Kjær, og kunne dermed også råde over baghuset. Da de 4 børn blev større, var det Else Laumann, som ekspederede i forretningen, mens Flemming fotograferede og fremkaldte billeder.
Laumann flyttede privaten ud i Storegade 69 i 1975. Baghuset ved nr. 28 blev solgt fra til parkeringsplads. I 1989 kunne Laumanns Foto fejre 30-års jubilæum, og et lille års tid derefter opgav de at drive forretningen videre, da det var blevet urentabelt. Bygningen Storegade 28 blev solgt til ”E. L. produktdesign”, som var daværende borgmester Egon Lorentzens selskab.
Bygningen blev revet ned i 1990.
I 2007 forærede Else og Flemming Laumann et flygel til Bramming Mandskor, og Flemming udnævntes til æresmedlem. Ved sin død havde han været medlem af koret i 48 år, og ved begravelsen sang koret ’Blomstre som en Rosengård’. I foreningens jubilæumsskrift nævnes han desuden for sit store arbejde med nodeskrivning af CD-erne til øvebrug.
Laumanns Bramming - bagside
Laumanns Bramming - forside
Fotograf Laumanns bog belyser en vigtig periode i Brammings historie. Tiden i 1960erne og 1970erne hvor Bramming blev en halvstor stationsby, præget af parcelhuse og Boligforeningens byggeri. Det betød nedrivning af mange gamle huse i Storegade og Nørregade. Men byen blev et naturligt centrum for sammenlægning af kommuner i 1965-70.
Laumans fortjeneste som fotograf er at han ikke bare beskriver byen og dens huse udefra, han går også bag om huset, som så ses med skrammel og udhuse. Bogen giver et helstøbt indtryk af perioden da Bramming blev stor.

Bogen er udgivet af Bramming Byhistoriske Arkiv. Bogen tog sin begyndelse da Poul Søgaard Pedersen var i færd med at arkivere det donerede billedmateriale. Det krævede en del detektivarbejde at lokalisere hvor billederne var taget. Med hjælp fra blandt andre, facebookgruppen "Bramming Billeder", er det lykkedes at lokalisere de fleste.

Når Bramming Byhistoriske Arkiv udgiver en titel, er det ikke for at tjene penge. Det er for at fortælle og fastholde historien om Bramming. Det er således et økonomisk sats Arkivet vælger at foretage. De fleste udgivelser viser sig at være en udgift for et lokalarkiv der ikke råder over de store midler.
Arkivet er derfor taknemmelig for den støtte det er når man vælger at købe en udgivelse. Arkivet er også meget taknemmelig for den støtte der ydes af sponsorer til en udgivelse, og af forretninger/institutioner, der yder hjælp ved salget af bogen.

Udgivelsen "Laumanns Bramming" er sponseret af:

Ejendrøm, Bramming
Jens Ove Jensen, Tømrer og Bygningssnedker i Bramming
BPI, Bramming Plast Industri

Det største bidrag kom fra BPI da bogen var gået i trykken, så selvom BPI ikke er nævnt i bogen, så fortjener både de og de andre bidragydere, en tak der hermed er givet endnu engang.

SuperBrugsen fortjener en tak for at stille byens vel bedste stadeplads til rådighed, en fredag i december måned. Her fik Stig Hegn og John Schwartz, Bramming Byhistoriske Arkiv, mulighed at sælge bogen til interesserede. Næsten halvdelen af oplaget blev solgt ved den lejlighed.
Bramming Egnsmuseum skal også nævnes. Museet har stået for det efterfølgende salg af bogen.

Bogen er nu udsolgt men bliver genoptrykt.     /    Bogen er nu udsolgt og bliver ikke genoptrykt.
De der erhvervede bogen eller fik den i gave, kan glæde sig over den smukke bog. Det er en særlig oplevelse at sidde og bladre i en bog.

Både for de der har bogen og for de der ikke var så "heldige", har vi gjort det muligt at se billederne. På denne side vises billederne i et slideshow og på et interaktivt kort. Der er links til album og kort i fuld størrelse.
Det er ikke alle teksterne fra bogen der vises. Der vises kun tekst til de enkelte billeder, og billederne er vist i en opløsning der er lavere end i bogen. Endvidere er billederne forsynet med et diskret vandmærke, hvilket billederne i bogen selvfølgelig ikke er.

Vi viser ikke alle bogens billeder online. I en periode indtil primo 2023, vil 40 - 60 af billederne kun kunne ses i bogen. Der vil blive vist nye billeder og andre vil "forsvinde". I løbet af 2023 vil alle bogens billeder kunne ses online.
Tilbage til indhold